СоціонікаГоловна
Соціонічний тест
Соціонічні типи
Модель А
Соціонічні аспекти
Аспекти за В.Д.Єрмаком
Ознаки типів
Ознаки Рейніна
Алгоритм обробки інформації
Інтертипні відносини
Таблиця відносин
Хто такий дуал
Рекомендації із сумісності
Соціонічні квадри
Малі групи
Дуальна природа людини
Соціонічні поняття
Типові помилкиСоціонічні аспекти

Ознака: "Логіка"

Аспект: Ділова логіка (чорна логіка)

Символ: Ділова логіка

Сприйняття навколишнього світу, людей, себе через вчинки, оцінка їх раціональності.

Здатність до аналізу фактів, вчинків, процесів.

Здатність встановити найефективнішу послідовність дій для досягнення результату.

Уміння розрізняти логічні та нелогічні вчинки, оцінювати їх доцільність, оптимізувати діяльність.

Прагнення до накопичення інформації про факти та закономірності.


Аспект: Структурна логіка (біла логіка)

Символ: Соціоніка Структурна логіка

Здатність логічно мислити й встановлювати логічні зв'язки, порівнювати факти, аналізувати.

Сприйняття світу через відношення між різними об'єктами, їх порівняння, вибір головного.

Здатність класифікувати різноманітні об'єкти, систематизація навколишнього світу.

Оцінка будь-якої інформації через те, наскільки вона вкладається в різноманітні системи.

Усвідомлення свого місця в соціумі.

Ознака: "Етика"

Аспект: Етика емоцій (чорна етика)

Символ: Соціоніка Етика емоцій

Існування у світі емоцій.

Сприйняття та оцінка навколишнього світу через емоції.

Уміння розрізняти позитивні та негативні емоції, їх відтінки, прагнення до позитивних емоцій, гарного настрою.

Перебування в емоційних станах, переживання, радість чи сум, драматизм чи комізм.

Ентузіазм, вразливість, емоційний комфорт.

Сприйняття звуків як характеристики різних емоційних станів та інтенсивності процесів.


Аспект: Етика стосунків (біла етика)

Символ: Соціоніка Етика стосунків

Існування у середовищі почуттів, стосунків, симпатій та антипатій.

Сприйняття навколишнього світу через відчуття, які воно викликає.

Здатність розрізняти стосунки та їх відтінки.

Переживання різноманітних стосунків: любов-ненависть, симпатія-антипатія, приязнь-неприязнь, захоплення та інш.

Ознака: "Сенсорика"

Аспект: Вольова сенсорика (чорна сенсорика)

Символ: Соціоніка Вольова сенсорика

Здатність концентрувати увагу на предметах, легко уловлювати їх зовнішні якості та відмічати деталі.

Сприйняття зовнішніх форм, оцінка естетики об'єктів та насолодження їх красою.

Уміння ставити цілі у відношенні до об'єктів.

Маніпуляції об'єктами, керування ними через силовий (чи фізичний) тиск. Прояви агресивності.

Відчуття влади над об'єктами, уміння підкоряти їх своїм цілям.

Стан мобілізованості, уміння мобілізувати інших людей, сила волі.

Фізична сила, наполегливість та завзятість у подоланні перешкод, іноді упертість.


Аспект: Сенсорика відчуттів (біла сенсорика)

Символ: Соціоніка Сенсорика відчуттів

Існування у середовищі відчуттів, сприйняття навколишнього світу через відчуття свого тіла: дотики, запахи, смак, самопочуття, охайність.

Оцінка властивостей предметів через фізичні відчуття, які вони викликають.

Здатність розрізняти якості фізичних відчуттів.

Фізичне відчуття навколишнього середовища, комфорт, фізичне задоволення.

Ознака: "Інтуїція"

Аспект: Інтуїція можливостей (чорна інтуїція)

Символ: Соціоніка Інтуїція можливостей

Здатність абстрагувати увагу від зовнішніх проявів предметів, уловлюючи їх зміст та виділяючи суть.

Сприйняття внутрішніх якостей та призначення об'єктів.

Уміння відділяти перспективне від неперспективного, уявляти результат.

Оцінка якостей свого характеру та власних можливостей. Вивчення та порівняння характерів та здібностей інших людей.

Здатність протиставляти та відстоювати свої ідеї та погляди.


Аспект: Інтуїція часу (біла інтуїція)

Символ: Соціоніка Інтуїція часу

Існування у світі уяви, образів, спогадів та фантазій.

Сприйняття життя через відлуння реальних подій у внутрішньому стані.

Оцінка навколишнього світу через відповідність реальних подій внутрішньому стану та виникаюче відчуття гармонії чи дисгармонії.

Здатність розрізняти відтінки внутрішніх станів.

Відчуття ритму, темпу подій, відчуття ступені співзвучності поведінки та поглядів людей, відчуття наповненості свого та чужого часу.

Уявлення різноманітних можливих (та неможливих) ситуацій, свого місця в них, передчуття.

 

Докладніше про аспекти див. у статті В.Єрмака Взаємодія психіки людини з навколишнім світом
© 2022-2023 Соціоніка.інфо Адміністратор