СоціонікаГоловна
Соціонічний тест
Соціонічні типи
Модель А
Соціонічні аспекти
Аспекти за В.Д.Єрмаком
Ознаки типів
Ознаки Рейніна
Алгоритм обробки інформації
Інтертипні відносини
Таблиця відносин
Хто такий дуал
Рекомендації із сумісності
Соціонічні квадри
Малі групи
Дуальна природа людини
Соціонічні поняття
Типові помилкиОзнаки Рейніна (ОР)

Як відомо, соціонічний тип визначається 4-ма дихотоміями (базис Юнга):

1. Екстраверсія-інтроверсія.
2. Сенсорика-інтуїція.
3. Логіка-етика.
4. Раціональність-ірраціональність.

Таким чином, всі соціонічні типи можна розбити на 2 групи (по 8 типів у кожній) 4 рази:

8 екстравертів та 8 інтровертів,
8 сенсориків та 8 інтуїтів,
8 логіків та 8 етиків,
8 раціоналів та 8 ірраціоналів.

Проте, як показала практика, для правильного визначення типу 4-х ознак часто буває недостатньо. Наприклад, дуал від конфліктера відрізняється всього лише однією дихотомією "раціональність-ірраціональність". Дуже легко помилитися, а ціна помилки - надто висока.

Петербурзький математик Григорій Рейнін, використовуючи математичні методи, довів, що, крім відомого розподілу за 4-ма ознаками, 16 соціонічних типів можна розбити ще 11-ма способами.

З математичним обґрунтуванням цього розподілу ви можете ознайомитися в його роботі "Группа биполярных признаков в типологии К.Юнга" (рос.).

Див. також "Взаимосвязь признаков Аугустинавичюте-Рейнина и модели А" (рос.)

Введення додаткових ознак полегшило процес визначення типу.

Індивідуальні ознаки

Екстраверсія - Інтроверсія

Екстраверсія - екстраверти орієнтовані на зовнішній світ, на об'єкти та їхні якості.

Дон Кіхот
Гюго
Гамлет
Жуков
Наполеон
Джек
Штірліц
Гекслі

Інтроверсія - інтроверти орієнтовані на взаємозв'язки між собою та зовнішнім світом, а також між об'єктами.

Дюма
Робесп'єр
Максим
Єсенін
Бальзак
Драйзер
Достоєвський
Габен

Примітка. Ознака екстраверсія/інтроверсія може залежати від ознаки раціональність/ірраціональність. Ірраціонали іноді проявляють ознаки екстраверсії, раціонали - ознаки інтроверсії.


Інтуїція - Сенсорика

Інтуїція - інтуїти краще сприймають нематеріальну частину світу. Сприйняття інформації відбувається настільки швидко, що це навіть не усвідомлюється, проте така інформація може не затримуватися надовго у свідомості.

Дон Кіхот
Робесп'єр
Гамлет
Єсенін
Бальзак
Джек
Достоєвський
Гекслі

Сенсорика - сенсорики сприймають матеріальну частину світу - смак, колір, розмір тощо. Така інформація сприймається повільніше, але добре ними засвоюється та зберігається в пам'яті. З віком сенсорики стають більш досвідченими, "дорослими".

Дюма
Гюго
Максим
Жуков
Наполеон
Драйзер
Штірліц
Габен


Логіка - Етика

Логіка - логіки оцінюють світ з точки зору правил, логічних зв'язків.

Дон Кіхот
Робесп'єр
Максим
Жуков
Бальзак
Джек
Штірліц
Габен

Етика - етики оцінюють світ з точки зору почуттів, емоцій, переживань своїх та інших людей.

Дюма
Гюго
Гамлет
Єсенін
Наполеон
Драйзер
Достоєвський
Гекслі


Статика - динаміка

Статика - статики сприймають дійсність як набір статичних картинок (слайдів), які можуть бути не пов'язані безперервним потоком змін. Статики описують дійсність короткими фразами, часто уникаючи дієслова: "Літо. Страшенна спека. Ми всі стомлені."

Дон Кіхот
Робесп'єр
Максим
Жуков
Наполеон
Драйзер
Достоєвський
Гекслі

Динаміка - динаміки сприймають дійсність як послідовність подій. І їхній мові багато дієслів: "Влітку ми поїхали у відпустку, було дуже спекотно і ми всі дуже стомилися.

Дюма
Гюго
Гамлет
Єсенін
Бальзак
Джек
Штірліц
Габен


Позитивізм - Негативізм

Позитивізм - позитивісти, оцінюючи ситуацію, виділяють те, що в ній є в наявності. Наприклад: "Погода гарна, небо ясне".

Дон Кіхот
Гюго
Максим
Єсенін
Наполеон
Джек
Достоєвський
Габен

Негативізм - негативісти, оцінюючи ситуацію, виділяють те, що в ній відсутнє. Наприклад: "Непогана погода, на небі - ані хмаринки".

Дюма
Робесп'єр
Гамлет
Жуков
Бальзак
Драйзер
Штірліц
Гекслі

Примітка. Психологи радять у своєму мовленні уникати використання частки "не", наприклад, плануючи якійсь зміни у своєму житті, рекомендується не вказувати ті фактори, які не хотілося б бачити у майбутньому, а лише ті, що бажані. Через це іноді негативісти слідкують за своєю мовою та ретельно уникають негативістських формулювань. Тому, не завжди можна зробити висновок про те, що людина позитивіст, якщо вона не проявляє ознак негативізму.


Квестимність - Деклатимність

Квестимність - розмова квестима часто виглядає як діалог, навіть коли він розмовляє сам із собою. Вона "багатотональна", у ній чергуються запитальні та стверджувальні інтонації, розповідаючи про щось, квестими можуть ставити питання та самі ж на них відповідати. Люблять відповідати питанням на питання.

Дон Кіхот
Робесп'єр
Гамлет
Єсенін
Наполеон
Драйзер
Штірліц
Габен

Деклатимність - деклатими говорять монологом. Їх мова звучить в одній тональності, монотонно.

Дюма
Гюго
Максим
Жуков
Бальзак
Джек
Достоєвський
Гекслі

Примітка. Вертність (екстравертність/інтровертність) впливає на прояви ознаки квестимність/деклатимність. Інтроверсія посилює квестимність, екстраверсія - деклатимність.


Тактика - Стратегія

Тактика - для тактика важливий шлях, рух, послідовність його кроків та дій, при цьому ціль ставиться несвідомо і може бути скоригована.

Дон Кіхот
Гюго
Максим
Єсенін
Бальзак
Драйзер
Штірліц
Гекслі

Стратегія - для стратега важлива ціль, бажаний стан. При цьому шлях до її досягнення обирається несвідомо і може змінюватися.

Дюма
Робесп'єр
Гамлет
Жуков
Наполеон
Джек
Достоєвський
Габен


Конструктивізм - Емотивізм

Конструктивізм - конструктивісти отримують із зовнішнього світу фактичну інформацію. Спілкуючись із людиною, намагаються уникати "емоційного підлаштовування" під його стан. Для того щоб пережити якісь емоції люблять повертатися до події або до місця, де вони відбувалися і чим були викликані, наприклад, можуть по кілька разів перечитувати одну й ту саму книгу.

Дон Кіхот
Гюго
Гамлет
Жуков
Бальзак
Драйзер
Достоєвський
Габен

Емотивізм - Емотивісти прагнуть отримати із зовнішнього світу нові емоційні враження. Спілкуючись із людиною, намагаються ввести її у потрібний емоційний стан або самі підлаштуватися під стан співрозмовника.

Дюма
Робесп'єр
Максим
Єсенін
Наполеон
Джек
Штірліц
Гекслі

Діадні ознаки

Раціональність - Ірраціональність

Раціональність - раціонали сприймають світ за відпрацьованим сценарієм. У нових обставинах вони потребують підготовки, їм важко одразу відреагувати на раптові зміни, вони прагнуть спочатку дати оцінку цим змінам, а вже потім їх сприймати.

Гюго
Робесп'єр
Гамлет
Максим
Джек
Драйзер
Штірліц
Достоєвський

Ірраціональність - ірраціонали сприймають зовнішній світ безпосередньо, без попередньої оцінки. Легко орієнтуються та підлаштовуються до швидкозмінних обставин.

Дон Кіхот
Дюма
Жуков
Єсенін
Наполеон
Бальзак
Гекслі
Габен


Процес - Результат (Праві - Ліві)

Процес (праві) - ці люди не усвідомлюють себе окремо від процесу, прагнуть кожен процес доводити від початку до кінця без перерви. Максимально концентрують свою увагу на процесі, важко відволікаються від нього та важко повертаються у перерваний процес.

Дон Кіхот
Дюма
Гамлет
Максим
Наполеон
Бальзак
Штірліц
Достоєвський

Результат (ліві) - Легко займаються кількома справами одночасно, переключаючись з одного на інше. Їм важко оцінити, наскільки успішний процес, тому вони люблять підбивати проміжкові результати.

Гюго
Робесп'єр
Жуков
Єсенін
Джек
Драйзер
Гекслі
Габен


Поступливість - Упертість

Поступливість - поступливі, реалізуючи свої інтереси, об'єктивно оцінюють всі необхідні для цього ресурси та у разі нестачі ресурсів можуть відмовитися від якоїсь частини своїх інтересів. У сумісних справах можуть "давати фору" партнеру, розглядати супротивні пропозиції.

Дон Кіхот
Дюма
Жуков
Єсенін
Джек
Драйзер
Штірліц
Достоєвський

Упертість - уперті для реалізації своїх інтересів та намірів вишукують будь-які можливі ресурси.

Гюго
Робесп'єр
Гамлет
Максим
Наполеон
Бальзак
Гекслі
Габен


Легковажність - Передбачливість

Легковажність - потрапляючи або плануючи нову ситуацію, використовують лише ту інформацію, що присутня в цій ситуації, не опираючись на свій досвід. Вважають, що все передбачити неможливо.

Дон Кіхот
Дюма
Гамлет
Максим
Джек
Драйзер
Гекслі
Габен

Передбачливість - у новій ситуації передбачливі віддають перевагу використанню всього свого досвіду, в тому числі й того, який не відноситься до конкретної ситуації. Прагнуть заздалегідь передбачити ситуацію.

Гюго
Робесп'єр
Жуков
Єсенін
Наполеон
Бальзак
Штірліц
Достоєвський

Квадрові ознаки

Розсудливість - Рішучість

Розсудливість - для розсудливих нормальним станом є розслабленість, вони мобілізуються для використання якоїсь справи безпосередньо у момент початку справи. Їм іноді буває важко мобілізуватися без зовнішнього стимулу. Найважливішим етапом будь-якої справи вважають процес його обдумування та обговорення. Розсудливі цінують у роботі фізичні умови та комфорт, можуть відмовитися від виконання якоїсь роботи, якщо ці умови не на задовільному для них рівні.

1 та 4 квадри:
Дон Кіхот
Дюма
Гюго
Робесп'єр
Штірліц
Достоєвський
Гекслі
Габен

Рішучість - рішучі завжди перебувають у стані мобілізації, найважливішим етапом вважають момент прийняття рішення. По закінченні справи їм буває важко розслабитися без участі інших людей або якихось додаткових стимулів, наприклад, вечірки з нагоди закінчення справи. Цінують в роботі результат та можуть заради цього поступитися комфортом.

2-а та 3-я квадри:
Гамлет
Максим
Жуков
Єсенін
Наполеон
Бальзак
Джек
Драйзер


Веселі - Серйозні (Суб'єктивізм - Об'єктивізм)

Веселі (суб'єктивізм) - у своїх міркуваннях веселі опираються на те, що в будь-якій ситуації немає єдиного вірного варіанту рішення, люблять проводити додаткове "узгодження термінів", гадаючи, що під одним й тим самим словом різні люди розуміють різні речі. Веселі швидко можуть скоротити психологічну дистанцію, минаючи поступові етапи зближення: знайомство, обмін інформацією один про одного.

1 та 2 квадри:
Дон Кіхот
Дюма
Гюго
Робесп'єр
Гамлет
Максим
Жуков
Єсенін

Серйозні (об'єктивізм) - серйозні надають перевагу наявності загальних об'єктивних закономірностей, незалежних від суб'єктивних думок. Для скорочення психологічної дистанції серйозним необхідно знати ім'я людини, якусь іншу інформацію, що може її охарактеризувати.

3-я та 4-я квадри:
Наполеон
Бальзак
Джек
Драйзер
Штірліц
Достоєвський
Гекслі
Габен

Примітка. Етика емоцій та Етика стосунків, що розташовані на місці третьої (рольової) функції, впливають на прояви ознак "веселий/серйозний", особливо у спілкуванні з людьми. Представники соціонічних типів Джек Лондон та Штірліц завдяки Етика емоцій у рольовій функції можуть проявляти ознаки "веселих", а Робесп'єр та Максим Горький, маючи рольову Етика стосунків, можуть проявляти ознаки "серйозних".


Аристократизм - Демократизм

Аристократизм - аристократи сприймають людину як представника якоїсь групи, класу, вони часто використовують такі словосполучення як "типовий представник", "всі вони такі" тощо

2 та 4 квадри:
Гамлет
Максим
Жуков
Єсенін
Штірліц
Достоєвський
Гекслі
Габен

Демократизм - демократи сприймають людину через його індивідуальні якості, ставлення до людини у демократа не базується на її належності до якоїсь групи.

1 та 3 квадри:
Дон Кіхот
Дюма
Гюго
Робесп'єр
Наполеон
Бальзак
Джек
Драйзер

Таблиця ознак Рейніна

 

Перша квадра

Друга квадра

 Дон Кі­хотДю­маГю­гоРо­бес­п'єрГам­летМак­симЖу­ков Єсе­нін

Індивідуальні ознаки

Екстраверсія +  +  +  +  
Інтроверсія  +  +  +  +
Інтуїція +   ++   +
Сенсорика ++   ++  
Логіка +   +  ++  
Етика  ++  +   +
Статика+   +  ++ 
Динаміка  ++  +  +
Позитивізм +  +   +  +
Негативізм  +  ++  +  
Квестимність +   ++   +
Деклатимність  ++   ++  
Тактика +  +   +  +
Стратегія  +  ++  +  
Конструктивізм +  + +  + 
Емотивізм  + +  + +

Діадні ознаки

Раціональність   ++++   
Ірраціональність+      ++
Процес ++   ++   
Результат   ++   ++
Поступливість++      ++
Упертість   ++++   
Легковажність ++   ++   
Передбачливість   ++   ++

Квадрові ознаки

Розсудливі++++      
Рішучі      ++++
Веселий++++++++
Серйозний            
Аристократизм       ++++
Демократизм ++++      

Продовження таблиці

 

Третя квадра

Четверта квадра

 На­по­ле­онБаль­закДжекДрай­зерШтір­ліцДо­сто­євсь­кийГек­сліГа­бен

Індивідуальні ознаки

Екстраверсія +  +  +  +  
Інтроверсія  +  +  +  +
Інтуїція  ++   ++  
Сенсорика+  ++   +
Логіка  ++  +   +
Етика+   +  ++  
Статика+   + ++  
Динаміка  ++ +   +
Позитивізм+  +   +  +
Негативізм  +  ++  +  
Квестимність +   + +    +
Деклатимність  ++    ++  
Тактика  +  ++  +  
Стратегія+  +   +  +
Конструктивізм   +  + +  +
Емотивізм+  + +  +  

Діадні ознаки

Раціональність   ++++   
Ірраціональність++      ++
Процес ++   ++   
Результат   ++   ++
Поступливість   ++++   
Упертість++      ++
Легковажність   ++   ++
Передбачливість++   ++   

Квадрові ознаки

Розсудливі      ++++
Рішучі++++      
Веселі           
Серйозні++++++++
Аристократизм      ++++
Демократизм++++       

Докладніше про ознаки Рейніна:

Результаты исследования, проведенного в 2002-2003 гг. рабочей группой по соционике при лаборатории междисциплинарных исследований ИБиПЧ (Санкт-Петербург), в составе: Доспехов С.В., Егоров В.В., Егорова О.А., Иванов П.А., Казакова М.М., Ковалева А.Ю., Кочубеева Л.А., Малкова И.И., Мальская Е.Н., Миронов В.В., Овчинников Е.И., Стоялова М.Л.: "Наполнение признаков Рейнина: результаты практических исследований." (рос.)

"Теория признаков Рейнина. Очерк по соционике., А.Аугустинавічюте, 1985 г." (рос.)

© Віталій Воробйов. Будь-яке копіювання без згадування автора та посилання (для інтернет-сайтів - гіперпосилання) на цю сторінку заборонено.
© 2022-2023 Соціоніка.інфо Адміністратор