СоціонікаГоловна
Соціонічний тест
Соціонічні типи
Модель А
Соціонічні аспекти
Аспекти за В.Д.Єрмаком
Ознаки типів
Ознаки Рейніна
Алгоритм обробки інформації
Інтертипні відносини
Таблиця відносин
Хто такий дуал
Рекомендації із сумісності
Соціонічні квадри
Малі групи
Дуальна природа людини
Соціонічні поняття
Типові помилкиМалі групи у соціоніці

Для того, щоб розуміти, про що йдеться мова в цьому розділі, рекомендуємо прочитати розділ Ознаки Рейніна.

Усі соціонічні типи (соціон) можна поділити на малі групи за будь-якою об'єднавчою ознакою, по 4 типи в кожній групі.

Прикладом такої малої групи є поділ на квадри. Представники кожної квадри мають спільні цінності, через що їм легко взаємодіяти.

Схематично розподіл на квадри виглядає так:

Демо­крати Суб'єктивісти
(Веселі)
Аристо­крати
Розсуд­ливі
1
квадра
(Альфа)
2
квадра
(Бета)
4
квадра
(Дельта)
3
квадра
(Гама)
Рішучі
Аристо­крати Об'єктивісти
(Серйозні)
Демо­крати

Перша квадра (Альфа) - розсудливі-суб'єктивісти-демократи:
ІЛЕ - "Дон Кіхот"
СЕІ - "Дюма"
ЕСЕ - "Гюго"
ЛІІ - "Робесп'єр"

Друга квадра (Бета) - рішучі-суб'єктивісти-аристократи:
СЛЕ - "Жуков"
ІЕІ - "Єсенін"
ЕІЕ - "Гамлет"
ЛСІ - "Максим Горький"

Третя квадра (Гама) - рішучі-суб'єктивісти-демократи:
ЛІЕ - "Джек Лондон"
ЕСІ - "Драйзер"
СЕЕ - "Наполеон"
ІЛІ - "Бальзак"

Четверта квадра (Дельта) - розсудливі-суб'єктивісти-аристократи:
ЛСЕ - "Штірліц"
ЕІІ - "Достоєвський"
ІЕЕ - "Гекслі"
СЛІ - "Габен"

Докладніше дивіться в розділі "Квадри"

Увесь соціон можна поділити на групи ще кількома способами, і таким чином отримати малі групи. Ось деякі з них:

Група стилів комунікації

Група гендерних установок

Клуби

Стилі планування

Стимульні групи

Темпераментні групи

Групи аргументації

Групи стресостійкості

Група стилів комунікації

Цей розподіл на групи показує стиль комунікації типів із партнером у парі.

  Логіки  
Екстра­верти
Ділові Спокій­ні
Прист­растні Душев­ні
Інтро­верти
  Етики  

Ділові - логіки-екстраверти

ІЛЕ - "Дон Кіхот"
СЛЕ - "Жуков"
ЛІЕ - "Джек Лондон"
ЛСЕ - "Штірліц"

Ділові сприймають спілкування як ділову співпрацю. У ділових питаннях проявляють ініціативу. У стосунках займають очікувальну позицію, швидко відгукуючись на проявлену до них симпатію чи антипатію. Для них не характерне нещасливе кохання. В разі виникнення розбіжностей у будь-яких питаннях, якщо це не стосунки, наполягають на власній точці зору, очікуючи швидкого прийняття її партнером. У стосунки вкладаються конкретними справами, допомогою.

Загальний аспект - чотиримірна (тобто базова або фонова) Соціоніка Ділова логіка (ділова логіка).

Душевні - етики-інтроверти

СЕІ - "Дюма"
ІЕІ - "Єсенін"
ЕСІ - "Драйзер"
ЕІІ - "Достоєвський"

Душевні самі обирають партнерів, які їм подобаються, але при цьому не проявляють надмірну ініціативу, перевагу віддають непрямим сигналам готовності до стосунків. У стосунках залагоджують гострі кути.

Загальний аспект - чотиримірна (тобто базова або фонова) Соціоніка Етика стосунків (етика стосунків).

Пристрасні - етики-екстраверти

ЕСЕ - "Гюго"
ЕІЕ - "Гамлет"
СЕЕ - "Наполеон"
ІЕЕ - "Гекслі"

Пристрасні розуміють спілкування як обмін емоціями. В особистому житті активно проявляють ініціативу. Самі обирають партнера, готові його довго завойовувати. У випадку розбіжностей активно намагаються примусити партнера змінитися; не відступають, якщо стикаються зі спротивом.

Загальний аспект - чотиримірна (тобто базова або фонова) Соціоніка Етика емоцій (етика емоцій).

Спокійні - логіки-інтроверти

ЛІІ - "Робесп'єр"
ЛСІ - "Максим Горький"
ІЛІ - "Бальзак"
СЛІ - "Габен"

Спокійні у стосунках пасивно очікують, приймають почуття партнера, а на себе беруть логічну сторону стосунків - правила, закономірності. Спокійно сприймають намагання поміняти їхню поведінку.

Загальний аспект - чотиримірна (тобто базова або фонова) Соціоніка Структурна логіка (структурна логіка).

Найоптимальніша комунікація відбувається в парах діловий-душевний та пристрастний-спокійний.

Вгору

Група гендерних установок

Цей поділ на групи показує особливості поведінки типів в інтимних стосунках.

  Сенсорики  
Розсуд­ливі
 Турбот­ливі Агре­сори
 Інфан­тильні Віктим­ні
Рішу­чі
  Інтуїти  

Турботливі - сенсорики-розсудливі:

СЕІ - "Дюма"
ЕСЕ - "Гюго"
ЛСЕ - "Штірліц"
СЛІ - "Габен"

Турботливі - проявляють у стосунках батьківську/материнську турботу до партнерів, опікають їх, чекають від них слухняності у повсякденних побутових питаннях. Не люблять агресивних або примхливих партнерів. У партнерах цінують ніжність, легкі дотики.

Загальний аспект - Соціоніка Сенсорика відчуттів (сенсорика відчуттів) у блоці ЕГО (базова або творча функція).

Інфантильні - інтуїти-розсудливі

ЛІІ - "Робесп'єр"
ІЛЕ - "Дон Кіхот"
ЕІІ - "Достоєвський"
ІЕЕ - "Гекслі"

Інфантильні - у стосунках більш за все цінують поблажливість та турботу. У партнері поважають досвідченість та надійність, пристосованість до життя. Партнерів часто обирають старших за себе (і чоловіки, і жінки). В інтимних стосунках цінують психологічне підстроювання. Не любить грубих любощів та тиску.

Загальний аспект - Соціоніка Сенсорика відчуттів (сенсорика відчуттів) у блоці СУПЕРІД (сугестивна або референтна функція).

Агресивні - сенсорики-рішучі

СЛЕ - "Жуков"
ЛСІ - "Максим Горький"
ЕСІ - "Драйзер"
СЕЕ - "Наполеон"

Агресивні - в інтимних ласках демонструють боротьбу, можуть дозволити собі проявляти грубощі або завдавати партнерові біль. Люблять партнерів слухняних, але схильних до примх та провокацій, показному спротиву, це дозволяє їм проявляти своє домінування. Рівні стосунки їм набридають.

Загальний аспект - Соціоніка Вольова сенсорика (вольова сенсорика) у блоці ЕГО (базова або творча функція).

Віктимні - інтуїти-рішучі

ІЕІ - "Єсенін"
ЕІЕ - "Гамлет"
ЛІЕ - "Джек Лондон"
ІЛІ - "Бальзак"

Віктимні - грають на своїй слабкості, вередують, провокуючи партнера до рішучих дій, розпалюють його пристрасть, демонструючи то спротив, то цілковиту покірність. Їм притаманні мазохістські риси. Віктимні жінки люблять фізично сильних чоловіків, які демонструють свою маскулинність; чоловікам-віктимам подобаються владні домінуючі жінки.

Загальний аспект - Соціоніка Вольова сенсорика (вольова сенсорика) у блоці СУПЕРІД (сугестивна або референтна функція).

В інтимних стосунках найкраще поєднуються пари турботливий-інфантильний та агресор-віктимний.

Вгору

Клуби

Клуб - мала група, що показує орієнтацію типів на вид професійної діяльності.

  Сенсорики  
Логіки
 Керів­ники Соці­али
 Дослід­ники Гумані­тарії
Етики
  Інтуїти  

Керівники - логіки-сенсорики

СЛЕ - "Жуков"
ЛСІ - "Максим Горький"
ЛСЕ - "Штірліц"
СЛІ - "Габен"

Підходящий вид діяльності для керівників - налагоджування виробничих процесів, керування технікою, технічне сервісне обслуговування.

Розрізняють важких та легких керівників.

Важкі керівники - Максим Горький та Жуков - поводяться спокійно в екстремальних ситуаціях та мають схильність до силових методів.

Легкі керівники - Штірліц та Габен - менш стресостійкі, гірше почуваються у командно-ієрархічних системах, оптимальні для роботи у сталих умовах.

Загальні ознаки - логіка, сенсорика, аристократизм.

Соціали - етики-сенсорики

СЕІ - "Дюма"
ЕСЕ - "Гюго"
ЕСІ - "Драйзер"
СЕЕ - "Наполеон"

Соціали найліпше можуть проявити себе у соціальній роботі, налагоджуванні контактів, медицині, побутовому обслуговуванні. Соціали краще від усіх інших відчувають потреби суспільства в цілому та кожної людини окремо. Уміло ведуть господарство.

Розрізняють важких та легких соціалів.

Важкі соціали - Драйзер та Наполеон - найкраще підходять для організації життєдіяльності у складних, несприятливих умовах.

Легкі соціали - Гюго та Дюма - налагоджують комунікацію у сприятливих, комфортних обставинах.

Загальні ознаки - етика, сенсорика, демократизм.

Дослідники (саєнтисти) - логіки-інтуїти

ЛІІ - "Робесп'єр"
ІЛЕ - "Дон Кіхот"
ЛІЕ - "Джек Лондон"
ІЛІ - "Бальзак"

Дослідникам підійде робота у науково-дослідницькій галузі, прогнозуванні. Ділові логіки (ЛІЕ та ІЛІ) можуть знайти себе у сфері фінансів.

Важкі дослідники - Робесп'єр та Дон Кіхот - сильні у вирішенні фундаментальних, важких наукових проблем.

Легкі саєнтисти - Джек Лондон та Бальзак - найкраще проявляються в гнучких мобільних підрозділах, які підходять для розв'язування короткочасних задач.

Загальні ознаки - логіка, інтуїція, демократизм.

Гуманітарії - етики-інтуїти

ІЕІ - "Єсенін"
ЕІЕ - "Гамлет"
ЕІІ - "Достоєвський"
ІЕЕ - "Гекслі"

Гуманітарії можуть проявити себе у галузі культури та мистецтва, акторській діяльності, психології, духовних потребах людей, рекламі.

Відрізняють важких гуманітаріїв та легких гуманітаріїв.

Важкі гуманітарії - Достоєвський та Гекслі - сильні там, де треба докопуватися до глибинних проблем окремої людини.

Легкі гуманітарії - Гамлет та Єсенін - добре відображають поверхневі, поточні проблеми масової психіки.

Загальні ознаки - етика, інтуїція, аристократизм.

Поділ на клуби - це не тільки відокремлення сфер діяльності, де представник того чи іншого типу може себе реалізувати. Це лише напрямок, на який слід звернути увагу. Не існує чіткого розділення людей за сферами діяльності, у будь-якій з них керівник може цілком реалізувати себе на керівній посаді, соціал - займатися налагоджуванням контактів, дослідник - шукати нові підходи та теорії, а гуманітарій - допомагати персоналу у розкритті свого потенціалу.

Вгору

Стилі планування

Ці групи об'єднують типи згідно переважному для них режиму роботи. Застосовується для вибору зручного графіку діяльності.

  Легковажність  
Ірра­ціо­наль­ність
 Віль­не
плану­вання
Етап­не
плану­вання
Варіа­тивне
плану­вання
Ста­ле
плану­вання
Раціо­наль­ність
  Передбач­ливість  

Група Вільного планування - Легковажні ірраціонали

ІЛЕ - "Дон Кіхот"
СЕІ - "Дюма"
ІЕЕ - "Гекслі"
СЛІ - "Габен"

Для представників групи Вільного планування слово "планування" абсолютно не підходить. Проблеми вони вирішують в міру їх надходження. Як у ірраціоналів, у них багато цілей, і ці цілі постійно змінюються. Як легковажні, вони легко орієнтуються у мінливих ситуаціях та не зациклюються на минулому досвіді, повністю занурюючись у нові умови. Завдяки ціннісній інтуїції можливостей Соціоніка Інтуїція можливостей вони заздалегідь розглядають дуже багато варіантів та спокійно працюють у швидкозмінних умовах. Не варто очікувати від них стабільності рішень та поведінки.

Загальні ознаки - ірраціональність, легковажність, розсудливість.

Група Варіативного планування - передбачливі ірраціонали

СЛЕ - "Жуков"
ІЕІ - "Єсенін"
СЕЕ - "Наполеон"
ІЛІ - "Бальзак"

У представників групи Варіативного планування завжди є кілька продуманих планів дій. План А, план Б тощо. Однак кількість цих планів обмежена. Як ірраціонали вони можуть легко поміняти ціль, але як передбачливі вони потребують конкретного деталізованого плану дій, чітко розписаного по часу. Велика кількість варіантів їм заважає. Коли варіанти закінчуються, почуваються дуже некомфортно, хоча як рішучі діють швидко, аби щось робити.

Загальні ознаки - ірраціональність, передбачливість, рішучість.

Група етапного планування - легковажні раціонали

ЕІЕ - "Гамлет"
ЛСІ - "Максим Горький"
ЛІЕ - "Джек Лондон"
ЕСІ - "Драйзер"

Представники групи Етапного планування працюють в режимі поетапного цілеполягання. Спочатку ставиться одна ціль, в межах якої вони легко підлаштовуються під змінні умови, по її досягненню йде наступна ціль, і так далі. Тобто вся діяльність розбивається на етапи, і кожен етап має бути закінчений, кидати роботу та міняти ціль їм важко. Легко працюють в умовах цейтноту, як рішучі можуть зібратися та в авральному режимі видати результат за короткий час.

Загальні ознаки - раціональність, легковажність, рішучість.

Група Сталого планування - передбачливі раціонали

ЕСЕ - "Гюго"
ЛІІ - "Робесп'єр"
ЛСЕ - "Штірліц"
ЕІІ - "Достоєвський"

Представники групи Сталого планування працюють у стилі класичного планування. Як раціонали, вони ставлять перед собою одну мету та продумують спосіб її досягнення. Як правило вони завжди доводять роботу до кінця. У швидкозмінних умовах почуваються дуже некомфортно. Від них не можна вимагати швидкості у прийнятті рішень та виконанні задач, зате свою роботу вони виконують дуже ретельно.

Загальні ознаки - раціональність, передбачливість, розсудливість.

Вгору

Стимульні групи

Об'єднують соціотипи за ознаками, що відповідають за мотивацію, яка спонукає їх до дій.

  Сенсорики  
Екстра­верти
Престиж Добро­бут
Унікаль­ність Самоцін­ність
Інтро­верти
  Інтуїти  

Група Престижу - сенсорики-екстраверти

ЕСЕ - "Гюго"
СЛЕ - "Жуков"
СЕЕ - "Наполеон"
ЛСЕ - "Штірліц"

Для представників групи Престижу, завдяки сенсориці та екстраверсії, важливий їхній статус у суспільстві, що підтверджено зовнішніми, матеріальними ознаками - успішне просування по службі, розширення зони впливу, увага та повага спільноти.

Загальні ознаки - сенсорика, екстраверсія.

Група Добробуту - сенсорики-інтроверти

СЕІ - "Дюма"
ЛСІ - "Максим"
ЕСІ - "Драйзер"
СЛІ - "Габен"

Представники групи Добробуту не турбуються про зовнішні регалії, вони налаштовані на укріплення своєї території та забезпечення на ній комфортних умов. Стимулом для них є добре забезпечення, упевненість у завтрашньому дні, порядок та комфортні умови праці.

Загальні ознаки - сенсорика, інтроверсія.

Група Унікальності - інтуїти-екстраверти

ІЛЕ - "Дон Кіхот"
ЕІЕ - "Гамлет"
ЛІЕ - "Джек Лондон"
ІЕЕ - "Гекслі"

Представники групи Унікальності орієнтовані на зовнішній світ (як екстраверти) на його абстрактну сторону (як інтуїти). Вони налаштовані на розширення свого інтересу, їм важливі унікальні, перспективні задачі та відсутність рутини.

Загальні ознаки - інтуїція, екстраверсія.

Група Самоцінності - інтуїти-інтроверти

ЛІІ - "Робесп'єр"
ІЕІ - "Єсенін"
ІЛІ - "Бальзак"
ЕІІ - "Достоєвський"

Представникам групи Самоцінності важливо займатися тим, що цінне саме для них. Найдорожче, що у них є - це їхній внутрішній світ ідей, тому вони обирають такі заняття, які так чи інакше з ним пов'язані.

Загальні ознаки - інтуїція, інтроверсія.

Вгору

Темпераментні групи

Кореляція соціонічних типів із класичними темпераментами (холерик, сангвінік, флегматик, меланхолік).

  Раціональність  
екстра­верти
Лінійно-
напо­легливі
Врівнова­жено-
сталі
Гнучко-
верткі
Сприй­мально-
адап­тивні
Інтро­верти
  Ірраціональність  

Лінійно-наполегливі - раціональні екстраверти

ЕСЕ - "Гюго"
ЕІЕ - "Гамлет"
ЛІЕ - "Джек Лондон"
ЛСЕ - "Штірліц"

Лінійно-наполегливих відрізняє як зовнішній, так і внутрішній неспокій. Завдяки раціональності та екстраверсії вони прямо йдуть до своєї мети, як динаміки, життя сприймається ними як потік подій, і якщо щось втручається у цей потік, тобто якщо на шляху до мети їм трапляється якась перешкода, вони відчувають фрустрацію, яку можуть бурхливо проявляти. Вони не можуть заспокоїтися, поки не виплеснуть назовні до кінця своє роздратування.

Загальні ознаки - раціональність, екстраверсія, динаміка.

Гнучко-верткі - ірраціональні екстраверти

ІЛЕ - "Дон Кіхот"
СЛЕ - "Жуков"
СЕЕ - "Наполеон"
ІЕЕ - "Гекслі"

Гнучко-верткі неспокійні зовнішньо, але спокійні внутрішньо. Їхня екстраверсія робить їх активними, завдяки чому вони схожі на холериків, однак їхні спалахи роздратування швидко минають, оскільки завдяки ірраціональності вони можуть швидко перемикнутися.

Загальні ознаки - ірраціональність, екстраверсія, статика.

Врівноважено-сталі - раціональні інтроверти

ЛІІ - "Робесп'єр"
ЛСІ - "Максим Горький"
ЕСІ - "Драйзер"
ЕІІ - "Достоєвський"

Врівноважено-сталі спокійні як зовнішньо, так і внутрішньо. Це найврівноваженіший з усіх темпераментів. Інтровертна раціональність робить їх досить стриманими. Вони можуть спалахнути, але для того, щоб довести їх до такого стану, треба докласти багато зусиль.

Загальні ознаки - раціональність, інтроверсія, статика.

Сприймально-адаптивні - ірраціональні інтроверти

СЕІ - "Дюма"
ІЕІ - "Єсенін"
ІЛІ - "Бальзак"
СЛІ - "Габен"

Сприймально-адаптивні спокійні зовнішньо, але неспокійні внутрішньо. Як інтроверти, вони приховують свої внутрішні переживання під маскою спокою, підкресленим песимізмом (логіки) або веселою безтурботністю та удаваним оптимізмом (етики).

Загальні ознаки - ірраціональність, інтроверсія, динаміка.

Вгору

Групи аргументації

Об'єднує соціотипи по тому, на чому вони ґрунтують свої міркування.

  Логіки  
Раціо­наль­ність
Конструк­тори Реструк­тори
Мора­лісти Дипло­мати
Ір­раціо­наль­ність
  Етики  

Конструктори - раціональні логіки

ЛІІ - "Робесп'єр"
ЛСІ - "Максим Горький"
ЛІЕ - "Джек Лондон"
ЛСЕ - "Штірліц"

Конструкторів відрізняє повнота та стійкість міркувань, які вони висловлюють, не виходячи за межі певної парадигми. Вони приймають рішення на підґрунті правильності, доцільності, законності, справедливості та як раціонали чітко дотримуються прийнятого рішення. Людей оцінюють по тому результату, якого вони досягли.

Загальні ознаки - раціональність, логіка, емотивізм.

Реструктори - ірраціональні логіки

ІЛЕ - "Дон Кіхот"
СЛЕ - "Жуков"
ІЛІ - "Бальзак"
СЛІ - "Габен"

Реструктори також приймають рішення на основі доцільності, законності та справедливості, однак як ірраціонали можуть швидко міняти свої рішення у відповідь на ситуацію, якщо та змінилися. Їх задача - знайти найпростіший логічний шлях, найефективніший метод при аргументації, для чого вони легко маніпулюють логічними конструкціями.

Загальні ознаки - ірраціональність, логіка, конструктивізм.

Моралісти - раціональні етики

ЕСЕ - "Гюго"
ЕІЕ - "Гамлет"
ЕСІ - "Драйзер"
ЕІІ - "Достоєвський"

Моралісти обґрунтовують свої рішення, виходячи з етичних категорій: добре чи погано, подобається чи не подобається, почуттів людей, моралі, совісті. Як раціонали, вони дотримуються прийнятого рішення. Свою аргументацію будують на авторитетах, суспільно-закріплених нормах.

Загальні ознаки - раціональність, етика, конструктивізм.

Дипломати - ірраціональні етики

СЕІ - "Дюма"
ІЕІ - "Єсенін"
СЕЕ - "Наполеон"
ІЕЕ - "Гекслі"

Дипломати також обґрунтовують свої рішення на основі етичних категорій, але при цьому, в залежності від реакції оточення, можуть міняти їх. Дипломатам не притаманна логічність аргументації, вони намагаються висловити всю відому їм інформацію з обговорюваної теми, можуть підміняти поняття, що ззовні виглядає, ніби вони "викручуються" або уходять від відповіді.

Загальні ознаки - ірраціональність, етика, емотивізм.

Вгору

Групи стресотійкості

Об'єднує соціотипи за реакцією на стрес.

  Результат  
Раціо­наль­ність
Стресо­трено­вані Стресо­стійкі
Стресо­нестій­кі Стресо­затрим­ні
Ір­раціо­наль­ність
  Процес  

Стресотреновані

ЛІІ - "Робесп'єр"
ЕСЕ - "Гюго"
ЛІЕ - "Джек Лондон"
ЕСІ - "Драйзер"

Стресотреновані добре відслідковують початок та кінець процесу (завдяки ознаці "результат"), тому можуть відстежити, де почався стрес, та можуть перемикнутися на усунення його причини. Але, оскільки вони раціонали, їм важко змінити ціль на усунення стресу. Кожну стресову ситуацію вони вважають тренуванням, що підвищує стресостійкість у схожих ситуаціях. Можуть самі влаштовувати подібні тренування собі та іншим.

Загальні ознаки - раціональність, результат, демократизм.

Стресостійкі

ІЕІ - "Єсенін"
СЛЕ - "Жуков"
ІЕЕ - "Гекслі"
СЛІ - "Габен"

Стресостійкі також добре відслідковують початок та причину стресу, та як ірраціонали можуть легко перемкнутися на його усунення, а потім так само легко повернутися назад до роботи. Завдяки цій здібності вважають багато ситуацій не стресовими, а цілком звичайними, люблять влаштовувати такі ситуації іншим людям.

Загальні ознаки - ірраціональність, результат, аристократизм.

Стресозатримні

ІЛЕ - "Дон Кіхот"
СЕІ - "Дюма"
ІЛІ - "Бальзак"
СЕЕ - "Наполеон"

Стресозатримні сприймають діяльність як суцільний потік, який їх затягує, їм важко відслідкувати початок стресу, щоб швидко на нього відреагувати. Однак коли це все ж таки трапляється, вони, як ірраціонали, можуть відкласти основну роботу та перемикнутися на стресову ситуацію. Після чого їх складно повернути до попереднього робочого стану, оскільки потік діяльності було перервано і їм треба налагоджувати його знову. Таким чином у них може накопичуватися багато незавершених справ.

Загальні ознаки - ірраціональність, процес, демократизм.

Стресонестійкі

ЕІЕ - "Гамлет"
ЛСІ - "Максим Горький"
ЛСЕ - "Штірліц"
ЕІІ - "Достоєвський"

Стресонестійкі також сприймають діяльність як суцільний потік, що їх затягує, причому раціональність спонукає їх дотримуватися обраної цілі. Тому їм дуже складно і відслідкувати причину стресу, і перемикнутися на його усунення. Якщо ж перемикання відбулося, то стресова ситуація їх так само затягує та не дає можливості повернутися до нормальної роботи. Це найбільш стресонестійкі типи.

Загальні ознаки - раціональність, процесс, аристократизм.

© Валерія Воробйова. Будь-яке копіювання без згадування автора та посилання (для інтернет-сайтів - гіперпосилання) на цю сторінку заборонено.
© 2022-2023 Соціоніка.інфо Адміністратор