СоціонікаГоловна
Соціонічний тест
Соціонічні типи
Модель А
Соціонічні аспекти
Аспекти за В.Д.Єрмаком
Ознаки типів
Ознаки Рейніна
Алгоритм обробки інформації
Інтертипні відносини
Таблиця відносин
Хто такий дуал
Рекомендації із сумісності
Соціонічні квадри
Малі групи
Дуальна природа людини
Соціонічні поняття
Типові помилкиАушра Аугустинавічюте

Дуальна природа людини

До змісту

Якості людини, які слід враховувати, шукаючи партнера

Як ми вже побачили у табл.2, існує 16 різних типів людей. За своїми основними якостями, тобто - якостями, що визначають особистості ІМ, вони поділяються на протилежні вісімки:

  1. 8 шизотимів - 8 циклотимів
  2. 8 екстравертів - 8 інтровертів
  3. 8 логічних - 8 етичних
  4. 8 сенсорних - 8 інтуїтивних

Перша з цих якостей - шизотимність-циклотимність - природжена. Решта набуваються дітьми у віці до 5 років під впливом найближчого оточення, найчастіше - матері.

Не зважаючи на всю свою недосконалість, терміни, які ми використовуємо, мають ту перевагу, що по самій назві можна визначити, хто кого доповнює. Якщо один екстраверт, то другий обов'язково - інтроверт. Якщо один логічний, то другий - етичний, якщо один сенсорний, то другий - інтуїтивний. Отже, у добре складеній парі-діаді, у якій люди один одного доповнюють, є дуалами, у назвах обох ми обов'язково знайдемо всі назви, тобто логіку, етику, сенсорику, інтуїцію, а крім того, екстраверсію та інтроверсію. Ось одна з таких діад:

логіко-сенсорний екстраверт,
етико-інтуїтивний інтроверт.

Правда, є ще одне правило: обидва дуали завжди є шизотимними або циклотимами. Але шизотимів від циклотимів теж відрізняється за назвою. Усі шизотими в назві на першому місці мають логіку або етику, а всі циклотими - інтуїцію або сенсорику. тому, наприклад, таку пару не можна назвати діадою, хоча всі терміни є в наявності:

логіко-сенсорний екстраверт,
інтуїтивно-етичний інтроверт.

Правда цих двох людей пов'язують не відносини доповнення, а відносини конфлікту, які не підходять жодній сумісній діяльності.

У табл.3 всі типи ІМ спаровані у діади. Там же показано, як ті ж типи ІМ називаються в інших авторів, тобто за якими акцентуаціями або психопатіями вони у них сховані.


Табл.3
Наші Назви типів особистості за К.Г.Юнгом Типи особистості, акцентуації та психопатії за:
Діади Назви типів ІМ Символ А.Кемпінським А.Є.Личко К.Леонгардом
Шизотими
I Логіко-сенсорний екстраверт Соціоніка Екстравертна логікаСоціоніка Інтровертна сенсорика екстравертований
мислячий
демонстративно-застрягаючий
Етико-інтуїтивний інтроверт Соціоніка Інтровертна етикаСоціоніка Екстравертна інтуїція інтровертований емоційний психастенічний сенситивний емотивний
II Логіко-інтуїтивний екстраверт Соціоніка Екстравертна логікаСоціоніка Інтровертна інтуїція екстравертований мислячий параноїдичний застрягаюче-параноїчний
Етико-сенсорний інтроверт Соціоніка Інтровертна етикаСоціоніка Екстравертна сенсорика інтровертований емоційний астено-невротичний тривожно-іпохондричний
III Етико-сенсорний екстраверт Соціоніка Екстравертна етикаСоціоніка Інтровертна сенсорика екстравертований емоційний гіпертимний гіпертимічний
Логіко-інтуїтивний інтроверт Соціоніка Інтровертна логікаСоціоніка Екстравертна інтуїція інтровертований мислячий психастенічний дистимічний
IV Етико-інтуїтивний екстраверт Соціоніка Екстравертна етикаСоціоніка Інтровертна інтуїція екстравертований емоційний істеричний істероїдний демонстративно-істеричний
Логіко-сенсорний інтроверт Соціоніка Інтровертна логікаСоціоніка Екстравертна сенсорика інтровертований мислячий садомазохистичний шизоїдний збуджено-дистимічний
Циклотими
V Сенсорно-логічний екстраверт Соціоніка Екстравертна сенсорикаСоціоніка Інтровертна логіка екстравертований сенсорний циклоїдний збуджено-педантичний
Інтуїтивно-етичний інтроверт Соціоніка Інтровертна інтуїціяСоціоніка Екстравертна етика інтровертований інтуїтивний конформно-гіпертимний педантично-гіпертимічний
VI Сенсорно-етичний екстраверт Соціоніка Екстравертна сенсорикаСоціоніка Інтровертна етика екстравертований сенсорний епілептоїдний епілептоїдний збуджений епілептоїдний
Інтуїтивно-логічний інтроверт Соціоніка Інтровертна інтуїціяСоціоніка Екстравертна логіка інтровертований інтуїтивний ананкастичний конформний педантично-ананкастичний
VII Інтуїтивно-логічний екстраверт Соціоніка Екстравертна інтуїціяСоціоніка Інтровертна логіка екстравертований інтуїтивний імпульсивний лабільний афективно-лабільний
Сенсорно-етичний інтроверт Соціоніка Інтровертна сенсорикаСоціоніка Екстравертна етика інтровертований сенсорний гипертимно-нестійкий демонстративно-гіпертимічний
VIII Інтуїтивно-етичний екстраверт Соціоніка Екстравертна інтуїціяСоціоніка Інтровертна етика екстравертований інтуїтивний лабільно-істероїдний афективно-екзальтований
Сенсорно-логічний інтроверт Соціоніка Інтровертна сенсорикаСоціоніка Екстравертна логіка інтровертований сенсорний нестійкий


Спостереження подружжів показує справедливе прагнення до повного доповнення. Оптимальним партнером є, як ми вже знаємо, тільки один із 16 психічних типів. При випадковому виборі пари це склало б близько 6,25% (100:16=6,25). Фактично серед випадково обраних 50 подружжів 17 (34%) виявилися оптимальними. Мабуть, як у поведінці природи, так і в поведінці людини є ще менше випадкового, ніж ми досі гадали.

Після всього вищесказаного зупинимося на питанні, в чому полягають парні протилежні якості людини, як вони проявляються в житті:

шизотимність - циклотимність,
екстравертність - інтровертність,
логіка - етика,
сенсорика - інтуїція.


До змісту
© 2022-2023 Соціоніка.інфо Адміністратор