СоціонікаГоловна
Соціонічний тест
Соціонічні типи
Модель А
Соціонічні аспекти
Аспекти за В.Д.Єрмаком
Ознаки типів
Ознаки Рейніна
Алгоритм обробки інформації
Інтертипні відносини
Таблиця відносин
Хто такий дуал
Рекомендації із сумісності
Соціонічні квадри
Малі групи
Дуальна природа людини
Соціонічні поняття
Типові помилкиАушра Аугустинавічюте

Дуальна природа людини

До змісту

Що кого цікавить та хто в чому розбирається

Для задоволення власних потреб людина потребує уявлення про всю навколишню реальність. В обслуговуванні соціуму люди кооперуються. Механізм цього явища, на нашу думку, досить простий: окремі аспекти дійсності відбиваються у мозку з різною мірою диференціації та усвідомленості. Ті аспекти, якими користується лише сам індивід, відображаються досить узагальнено, запам'ятовуються як образи, досвід, навички. Ті ж аспекти, інформація про які передається суспільству, сприймаються диференційовано з більшою точністю, що дозволяє осмислити цю інформацію та подати її у словесній формі.

Що ж це за аспекти?

Пристосування організму до оточення - це безперервний ланцюжок актів фізичної активності. Усе, що відбувається навколо людини в об'єктивному світі, теж є не що інше, як ланцюжок актів фізичної активності. Можна сказати, що те, що відбувається з нами та навколо нас, це ті ж ланцюжки актів фізичної активності. А ланцюжок актів фізичної активності - це чотири такти двигуна внутрішнього згоряння:

1) потенційна енергія,
2) перетворення потенційної енергії на кінетичну,
3) кінетична енергія,
4) використання кінетичної енергії.

Це й є чотирма аспектами сприйняття навколишнього світу, які через свою типову природу людина сприймає з різною усвідомленістю: одна краще розуміється на потенційних можливостях іншої людини, її здібностях (1 такт), друга - на її емоційному житті (2 такт), третя - на тому, як вона працює (4 такт). Кожному з цих аспектів надамо символ та назвемо їх екстравертними елементами інформаційного метаболізму людини:

Соціоніка Екстравертна інтуїція - потенційна енергія;
Соціоніка Екстравертна сенсорика - кінетична енергія;
Соціоніка Екстравертна етика - перетворення потенційної енергії на кінетичну;
Соціоніка Екстравертна логіка - використання кінетичної енергії.

Завдяки цим елементам людина отримує інформацію про:

Соціоніка Екстравертна інтуїція - потенційну енергію об'єкта та суб'єкта, що спостерігається, про його фізичні та психічні можливості;
Соціоніка Екстравертна етика - збудженість та збуджуванісь об'єкта, настрої та емоції людини;
Соціоніка Екстравертна сенсорика - мобілізованість, волю та силу, красу об'єктів та суб'єктів, що спостерігається;
Соціоніка Екстравертна логіка - активність об'єкта та суб'єкта, їх можливості працювати.

Однак, навколишній світ складається не тільки з рухомих тіл, але й з полів їхньої взаємодії. Їх можна називати психологічними полями. Складові цих полів - відношення між об'єктами та процесами, що сприймаються людьми як певні почуття. Так з'являються ще чотири виміри навколишнього світу, які через свою типову природу людина теж сприймає з різною усвідомленістю. Кожному з них теж надамо символ та будемо їх називати інтровертними елементами інформаційного метаболізму людини.


Соціоніка Інтровертна сенсорика - відношення між процесами, що відбуваються в один і той самий час - простір;
Соціоніка Інтровертна інтуїція - відношення між послідовними один за одним процесами – час;
Соціоніка Інтровертна логіка - об'єктивні відношення між двома об'єктами та окремими їх властивостями, відношення об'єктів або вимірювання об'єкта об'єктом;
Соціоніка Інтровертна етика - суб'єктивні відносини між двома об'єктами або суб'єктами - тяжіння-відштовхування.

Завдяки цим елементам людина отримує інформацію:

Соціоніка Інтровертна сенсорика - про якість простору, тобто про те, що в ньому відбувається, про самопочуття людей, що перебувають у цьому просторі;
Соціоніка Інтровертна інтуїція - про відношення між процесами, подіями та вчинками у часі, про наявність або відсутність часу, небезпеки чи безпеки майбутнього;
Соціоніка Інтровертна логіка - про об'єктивні відношення між об'єктами, їх вагою, величиною, цінністю тощо, тобто про будь-які порівняльні параметри;
Соціоніка Інтровертна етика - про привабливу або відштовхуючу силу об'єктів та суб'єктів, про те, чи потрібні вони чи не потрібні один одному, симпатії та антипатії, любов та ненависть.

Декілька слів про походження графічних символів.

Екстравертну сенсорику ми позначили колом Соціоніка Екстравертна сенсорика, фігурою, що створює враження найбільш повного дотику до всього навколишнього світу. Інтуїцію - трикутником Соціоніка Екстравертна інтуїція, який чудово вписується в коло. Логіка та етика - це зовнішня форма та внутрішній зміст одного й того ж процесу. Тому якщо логіку ми позначили квадратом Соціоніка Екстравертна логіка, як символом точності мислення, то для внутрішньої сторони того ж явища емоційного напруження треба підібрати символ, який може вміститися у квадраті. Так з'явився квадрат без кута Соціоніка Екстравертна етика.

Однорідним інтровертним елементам надані ті ж самі символи, тільки іншого кольору: Соціоніка Інтровертна сенсорика, Соціоніка Інтровертна інтуїція, Соціоніка Інтровертна логіка, Соціоніка Інтровертна етика.

Отже, у процесі інформаційного метаболізму кожна людина користується 8 елементами ІМ, кожен з яких відображає один з об'єктивних аспектів навколишнього світу. Тепер кожному з цих елементів дамо умовну назву, якою в майбутньому і будемо користуватися.Таблиця 1

Аспект світу* Назва якостей психіки людини або елемента ІМ, завдяки яким людина отримує інформацію про цей аспект світу Символ
Потенційна енергія Екстравертна інтуїція Соціоніка Екстравертна інтуїція
Перетворення потенційної енергії на кінетичну; Екстравертна етика Соціоніка Екстравертна етика
Кінетична енергія Екстравертна сенсорика Соціоніка Екстравертна сенсорика
Використання кінетичної енергії Екстравертна логіка Соціоніка Екстравертна логіка
Час Інтровертна інтуїція Соціоніка Інтровертна інтуїція
Тяжіння-відштовхування Інтровертна етика Соціоніка Інтровертна етика
Простір Інтровертна сенсорика Соціоніка Інтровертна сенсорика
Стосунки Інтровертна логіка Соціоніка Інтровертна логіка

* На теперішній час у соціонічній літературі використовуються інші назви аспектів, див.розділи Соціонічні аспекти та Взаємодія психіки людини з навколишнім світом.

Усі 8 елементів ІМ містяться у психіці кожного індивіда.

Тобто, кожен із нас користується тими самими формами сприйняття та переробки інформації. Але у складних ситуаціях, які потребують інтелектуальних зусиль, люди схильні довіряти лише одній парі елементів: одному екстравертному та одному інтровертному. Вони й визначають тип ІМ. І дають нам право називати його логічним, етичним тощо. З іншого боку, якщо у цій парі другим, тобто таким, що визначає активні, творчі відносини індивіда із зовнішнім світом, є екстраверний елемент, ми називаємо людину екстравертом, а якщо інтровертний – інтровертом.

Можна сказати, що два елементи є начебто більш інтелектуальними і усвідомленішими, ніж усі інші. Тому людина, яка хоче бути й здаватися найрозумнішою, робить зусилля, наскільки це в її волі, в усій своїй діяльності користуватися тільки цими двома елементами. Наприклад, індивід із розвиненим логічним мисленням уникає говорити про свої почуття.

Тепер уже можна познайомитися з усім переліком типів ІМ, у тих назвах, якими ми користуємося в усіх своїх роботах (див.табл.2).

Цікаво було дізнатися, які психічні властивості та які психічні типи поширені серед населення республіки (Литовська РСР). Для цього обстежено 100 чоловіків та 100 жінок, дані обстеження наведені у тій же табл.2. Безперечно, така незначна та випадкова вибірка людей (200 осіб) не може представляти республіку. Але її достатньо для розуміння того, що немає жодного типу ІМ, поширеного лише серед чоловіків чи лише серед жінок.

Звідси витікає умовність таких понять як жіночність та мужність: кожен тип ІМ вкладає у ці слова свій сенс. Екстраверт справжню жіночність бачить в інтровертній дівчині, інтроверт – в екстравертній, особистість логічного типу ІМ – в етичному мисленні, особистість етичного типу ІМ – в логічному мисленні. Немає ані абсолютної жіночності, ані абсолютної мужності. Є чоловіки та жінки з різними психічними структурами, які не лише здаються, але і є ідеально жіночними чи ідеально мужніми, якщо належним чином доповнюють нашу власну психічну структуру.

Таблиця 2. Розподіл типів ІМ серед чоловіків та жінок Литовської РСР

Назва типу Символ
типу
Чол. Жін.
Шизотими
1 Логіко-сенсорний екстраверт Соціоніка Екстравертна логікаСоціоніка Інтровертна сенсорика 5 2
2 Логіко-інтуїтивний екстраверт Соціоніка Екстравертна логікаСоціоніка Інтровертна інтуїція 4 2
3 Логіко-сенсорний інтроверт Соціоніка Інтровертна логікаСоціоніка Екстравертна сенсорика 6 3
4 Логіко-інтуїтивний інтроверт Соціоніка Інтровертна логікаСоціоніка Екстравертна інтуїція 6 5
5 Етико-сенсорний екстраверт Соціоніка Екстравертна етикаСоціоніка Інтровертна сенсорика 3 10
6 Етико-інтуїтивний екстраверт Соціоніка Екстравертна етикаСоціоніка Інтровертна інтуїція 5 9
7 Етико-сенсорний інтроверт Соціоніка Інтровертна етикаСоціоніка Екстравертна сенсорика 3 4
8

Етико-інтуїтивний інтроверт

Соціоніка Інтровертна етикаСоціоніка Екстравертна інтуїція 4 10
Циклотими
9 Сенсорно-логічний екстраверт Соціоніка Екстравертна сенсорикаСоціоніка Інтровертна логіка 9 3
10 Сенсорно-етичний екстраверт Соціоніка Екстравертна сенсорикаСоціоніка Інтровертна етика 4 9
11 Сенсорно-логічний інтроверт Соціоніка Інтровертна сенсорикаСоціоніка Екстравертна логіка 12 8
12 Сенсорно-етичний інтроверт Соціоніка Інтровертна сенсорикаСоціоніка Екстравертна етика 7 15
13 Інтуїтивно-логічний екстраверт Соціоніка Екстравертна інтуїціяСоціоніка Інтровертна логіка 11 4
14 Інтуїтивно-етичний екстраверт Соціоніка Екстравертна інтуїціяСоціоніка Інтровертна етика 10 6
15 Інтуїтивно-логічний інтроверт Соціоніка Інтровертна інтуїціяСоціоніка Екстравертна логіка 8 2
16 Інтуїтивно-етичний інтроверт Соціоніка Інтровертна інтуїціяСоціоніка Екстравертна етика 4 8
Загалом: 100 100
З них: етичні 39 71
логічні 61 29
екстраверти 51 45
інтроверти 49 55

Тому далі при розмові про поєднання психічних структур, задля уникнення зайвої плутанини, ми не будемо враховувати стать. Будемо говорити про індивіди із сенсорним, інтуїтивним, логічним та етичним типом ІМ.

У прикладах, де заради образності говориться "він", так само можна сказати й "вона". В окремих конкретних вибірках, однак, співвідношення психічних типів становить високу поляризованість. В одній із груп Вільнюського педагогічного інституту в 1978/79 рр. виявилося 28 студенток з провідними етичними елементами та лише одна з провідним логічним елементом ІМ, інтровертних 20 та екстравертних типів особистості - 9.

 

До змісту
© 2022-2023 Соціоніка.інфо Адміністратор