СоціонікаГоловна
Соціонічний тест
Соціонічні типи
Модель А
Соціонічні аспекти
Аспекти за В.Д.Єрмаком
Ознаки типів
Ознаки Рейніна
Алгоритм обробки інформації
Інтертипні відносини
Таблиця відносин
Хто такий дуал
Рекомендації із сумісності
Соціонічні квадри
Малі групи
Дуальна природа людини
Соціонічні поняття
Типові помилкиМодель А. Принцип побудови

(Модель А названа так на честь засновниці соціоніки Аушри Аугустинавічюте)

З точки зору соціоніки психічні розбіжності між людьми полягають у різних способах сприйняття, переробки та видачі інформації. Психіка людини подається у вигляді моделі (Модель А), що складається з 8 функцій. На місці кожної з функцій, як у вічках, розташовані в певному порядку вісім аспектів:

Модель А

Щоб уявити повну модель кожного типу, достатньо визначити, які аспекти посідають місця перших двох функцій (у блоці ЕГО).

Порядок розташування аспектів в Моделі А визначається 4 дихотоміями - парами несумісних ознак:

раціональність-ірраціональність

екстраверсія-інтроверсія

логіка-етика

сенсорика-інтуїція

У кожної людини домінує одна з ознак у кожній парі дихотомій. Обравши з пар дихотомій по одній ознаці, що найбільш вам притаманна, ви зможете визначити свій соціонічний тип.

Дихотомія "раціональність-ірраціональність" визначає, яка ознака буде першою функцією Моделі А. Якщо людина - раціонал, то це логіка або етика, якщо ірраціонал - сенсорика або інтуїція. Дихотомія "Екстраверсія-інтроверсія" впливає на колір аспекту першої функції. У екстравертів він завжди буде чорний, у інтровертів - білий.

Друга функція визначається точнісінько навпаки: у раціональних типів на її місці розташована одна з ознак дихотомії "сенсорика-інтуїція", а у ірраціональних - "логіка-етика". Колір аспекту другої функції у екстравертів - білий, у інтровертів - чорний.

Соціонічні типи

Раціо­нальність/
ірраціо­нальність
Ознака першої функції Ознака другої функції екстра­версія/
інтро­версія
Блок_ЕГО Соціотип Псевдонім
раціо­нальність логіка інтуї­ція екстра­версія Соціоніка Джек Лондон Логіко-
інтуїтивний
екстраверт
(ЛІЕ)
Джек Лондон
інтро­версія Соціоніка Робесп'єр Логіко-
інтуїтивний
інтроверт
(ЛІІ)
Робесп'єр
сенсо­рика Екстра­версія Соціоніка Штірліц Логіко-
сенсорний
екстраверт
(ЛСЕ)
Штірліц
інтро­версія Соціоніка Максим Горький Логіко-
сенсорний
інтроверт
(ЛСІ)
Максим Горький
етика інтуї­ція екстра­версія Соціоніка Гамлет Етико-
інтуїтивний
екстраверт
(ЕІЕ)
Гамлет
інтро­версія Соціоніка Достоєвський Етико-
інтуїтивний
інтроверт
(ЕІІ)
Достоєвський
сенсо­рика екстра­версія  Соціоніка Гюго Етико-
сенсорний
екстраверт
(ЕСЕ)
Гюго
інтро­версія Соціоніка Драйзер Етико-
сенсорний
інтроверт
(ЕСІ)
Драйзер
ірраціо­нальність інтуї­ція логіка екстра­версія Соціоніка Дон Кіхот Інтуїтивно-
логічний
екстраверт
(ІЛЕ)
Дон Кіхот
інтро­версія Соціоніка Бальзак Інтуїтивно-
логічний
інтроверт
(ІЛІ)
Бальзак
етика екстра­версія Соціоніка Гекслі Інтуїтивно-
етичний
екстраверт
(ІЕЕ)
Гекслі
інтро­версія Соціоніка Єсенін Інтуїтивно-
етичний
інтроверт
(ІЕІ)
Єсенін
сенсо­рика логіка екстра­версія Соціоніка Жуков Сенсорно-
логічний
екстраверт
(СЛЕ)
Жуков
інтро­версія Соціоніка Габен Сенсорно-
логічний
інтроверт
(СЛІ)
Габен
етика екстра­версія Соціоніка Наполеон Сенсорно-
етичний
екстраверт
(СЕЕ)
Наполеон
інтро­версія Соціоніка Дюма Сенсорно-
етичний
інтроверт
(СЕІ)
Дюма

На прикладі покажемо принцип розташування аспектів по інших функціях Моделі А.

Модель типу Логіко-сенсорний екстраверт (Штірліц) виглядає наступним чином:

Ментальне кільце Блок ЕГО Соціоніка Ділова логіка1 Соціоніка Сенсорика відчуттів2
Блок СУПЕРЕГО Соціоніка Інтуїція часу4 Соціоніка Етика емоцій3
Вітальне кільце Блок СУПЕРІД Соціоніка Інтуїція можливостей6 Соціоніка Етика стосунків5
Блок ІД Соціоніка Структурна логіка7 Соціоніка Вольова сенсорика8

З таблиці нам відомі перші дві функції Штірліца - ділова (чорна) логіка Соціоніка Ділова логіка та сенсорика відчуттів (біла сенсорика) Соціоніка Сенсорика відчуттів.

Аспект, що займає 3 функцію Моделі, залежить від аспекту першої функції. Він співпадає з ним за кольором і знаходиться в тій самій парі дихотомій. У даному випадку 1 функція моделі - ділова (чорна) логіка Соціоніка Ділова логіка, тоді 3 буде друга ознака дихотомії "етика-логіка" - етика емоцій (чорна етика) Соціоніка Етика емоцій.

4 функція залежить від 2 та визначається аналогічно. Так, 2 функція представлена сенсорикою відчуттів (білою сенсорикою) Соціоніка Сенсорика відчуттів, тоді 4 - це друга ознака дихотомії "сенсорика-інтуїція" - інтуїція часу (біла інтуїція) Соціоніка Біла інтуїція.

Вітальне кільце дзеркально відбиває ментальне, тільки його аспекти змінюють свій колір на протилежний.

Блок СУПЕРІД дзеркально відбиває Блок СУПЕРЕГО, тобто 6 функція відбиває 4 - інтуїцію часу (білу інтуїцію) Соціоніка Біла інтуїція: на місці 6 функції буде інтуїція можливостей (чорна інтуїція) Соціоніка Інтуїція можливостей, а 5 функція відбиває 3 - етику емоцій (чорну етику) Соціоніка Етика емоцій, і на її місці розташована етика стосунків (біла етика) Соціоніка Етика стосунків.

Аналогічно, Блок ІД дзеркально відбиває Блок ЕГО: 7 функція структурна (біла) логіка Соціоніка Структурна логіка відбиває 1 - ділову (чорну) логіку Соціоніка Ділова логіка, а 8 - вольова (чорна) сенсорика Соціоніка Вольова сенсорика відбиває 2 - сенсорику відчуттів (білу сенсорику) Соціоніка Сенсорика відчуттів.

Подібним чином будуються й моделі інших типів:

Перша квадра (Альфа)

Друга квадра (Бета)

Третя квадра (Гама)

Четверта квадра (Дельта)

© Віталій Воробйов. Будь-яке копіювання без згадування автора та посилання (для інтернет-сайтів - гіперпосилання) на цю сторінку заборонено.
© 2022-2023 Соціоніка.інфо Адміністратор