СоціонікаГоловна
Соціонічний тест
Соціонічні типи
Модель А
Соціонічні аспекти
Аспекти за В.Д.Єрмаком
Ознаки типів
Ознаки Рейніна
Алгоритм обробки інформації
Інтертипні відносини
Таблиця відносин
Хто такий дуал
Рекомендації із сумісності
Соціонічні квадри
Малі групи
Дуальна природа людини
Соціонічні поняття
Типові помилкиСловник соціонічних термінів

А     Б     В     Г     Д     Е     Є     Ж     З     І     К     Л     М     Н     О     П     Р     С     Т     У     Ф     Х     Ц     Ч     Ш    

Латинський алфавіт

А

До змісту

Агресивні - Мала група, об'єднана наявністю аспекту Вольова сенсорика Соціоніка Вольова сенсорика у блоці Его. До групи входять сенсорики другої квадри - Логіко-сенсорний інтроверт - "Максим Горький", Сенсорно-логічний екстраверт - "Жуков" та сенсорики третьої квадри - Сенсорно-етичний екстраверт - "Наполеон", Етико-сенсорний інтроверт - "Драйзер". Докладніше »

Адміністратор - див. Логіко-сенсорний екстраверт.

Активатор - партнер, у Відносинах активації.

Відносини активації (активація) - Симетричні інтертипні відносини, при яких аспекти 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8 функцій Моделі А одного партнера співпадають з аспектами, відповідно 6, 5, 8, 7, 2, 1, 4 та 3 функцій другого партнера. Див. Таблицю інтертипних відносин. Докладніше »

Активаційна функція (референтна, оцінювальна) - 6 функція Моделі А, визначає зовнішні умови для початку діяльності, інформація за аспектом цієї функції активізує, спонукає до дії.

Активація - див. Відносини активації.

Акцепторна функція - 1, 3, 5 та 7 функції Моделі А. Функція, яка здатна відображати, фотографувати дійсність та забезпечує психіку об'єктивною інформацією.

Альфа - див. Перша квадра.

Аналітик - див. Логіко-інтуїтивний інтроверт.

Аристократизм - установка свідомості, при якій кожна людина сприймається як представник якихось груп, шарів суспільства, класів. Індивідуальна характеристика людини визначається, виходячи з перетинання тих шарів, до яких він належить - див. Ознаки Рейніна. Докладніше »

Асиметричні інтертипні відносини - див. Інтертипні відносини, нерівноправні відносини, що неминуче призводять до виділення лідера та веденого (відносини ревізії та відносини соціального замовлення).

Аспект функції - аспект, інформацію по якому обробляє конкретна функція Моделі А. Напр. "больова етика емоцій", "перша вольова сенсорика".

Аспект - складова частина інформації про навколишній світ. Людська психіка диференціює всю отриману із зовнішнього світу інформацію на 8 аспектів - Ділова логіка Соціоніка Ділова логіка, Структурна логіка Соціоніка структурна логіка, Етика емоцій Соціоніка Етика емоцій, Етика стосунків Соціоніка Етика стосунків, Інтуїція можливостей Соціоніка Інтуїція можливостей, Інтуїція часу Соціоніка Біла інтуїція, Вольова сенсорика Соціоніка Вольова сенсорика, Сенсорика відчуттів Соціоніка Сенсорика відчуттів.

Аспектна метафора (діафора) - словосполучення, що складається зі слів, семантика яких відноситься до однодихотомійних аспектів різної вертності. Принцип побудови Аспектних метафор розроблений В.Новіковою. Див. Аспектних метафор тест.

Аспектних метафор тест - методика визначення соціотипу, що дозволяє спровокувати потік інформації тільки з сильних функцій та виключити можливість застосування досвіду, накопиченого на слабких функціях. Розроблений В.Новіковою.

Б

До змісту


Базис Юнга (дихотомії, соціонічні ознаки) - основні 4 пари несумісних ознак, що характеризують ТІМ - Логіка-Етика, Сенсорика-Інтуїція, Раціональність - Ірраціональність, Екстраверсія-Інтроверсія. Докладніше »

Базова функція (головна, програмна) - 1 функція Моделі А, визначає програму дій людини, його життєві позиції.

Бальзак - див. Інтуїтивно-логічний інтроверт.

БЕ - скор. Біла етика. Див. Етика стосунків.

Бета - див. Друга квадра.

БІ - скор. Біла інтуїція. Див. Інтуїція часу.

Біла інтуїція - див. Інтуїція часу.

Біла логіка - див. Структурна логіка.

Біла сенсорика - див. Сенсорика відчуттів.

Біла етика - див. Етика стосунків.

БЛ - скор. Біла логіка. Див. Структурна логіка.

Больова функція (мобілізаційна, точка найменшого опору) - 4-я функція Моделі А, слабке місце людини, функція комплексів, що заважають розвитку особистості.

БС - скор. Біла сенсорика. Див. Сенсорика відчуттів.

Букет - Мала група, об'єднання з 4-х соціотипів, пов'язаних відносинами ревізії, спорідненими та діловими. При близькій взаємодії в учасників виникає почуття агресії, погіршується самопочуття.

В

До змісту

Ватсон - див. Етико-інтуїтивний інтроверт.

Веселі - див. Суб'єктивізм.

Викривлення типу - порушення балансу інформації, що надходить, обробляється та видається назовні між сильними та слабкими, а також між підсвідомими та свідомими функціями (ментальним та вітальним кільцями) Моделі А. В основному викривлення проявляються по функціях, що скомпоновані в блоки. Див. Викривлення блоку Его, Викривлення блоку СуперЕго, Викривлення блоку СуперІд, Викривлення блоку Ід. Дане питання слабко вивчене у соціоніці.

Викривлення блоку Ід (інверсія) - відмова роботи всіх функцій Моделі А окрім 7 та 8. Ззовні людина, що перебуває в інверсії, може бути схожа на квазітотожний йому соціотип. Однак, оскільки 7 та 8 функції працюють на забезпечення індивідуальних потреб та на захист, така людина виглядає так, ніби завжди захищається, егоїстичним, не здатним до діалогу. Викривлення проявляється у залежності від того, які аспекти розташовані у Блоці Ід. Наприклад, у ЛСЕ може виглядати як необґрунтована агресія з приводу недотримання формальностей, у СЕЕ - неконтрольований прояв негативних емоцій - плач, істерики тощо. Причиною викривлення можуть бути довготривала депресія, важкі психологічні травми, зокрема отримані в дитинстві.

Викривлення блоку СуперІд - нестача інформації за 5 та 6 функціях Моделі А, яку людина намагається компенсувати, вимагаючи від інших людей підвищеної (виключної) уваги до себе і, в разі її відсутності, виказують претензії, стають вередливими. Причина викривлення - нестача уваги до потреб людини в дитячому віці, напрацювання функцій блоку СуперІд в умовах соціонічно несприятливих відносин (конфлікту, суперего, ревізії, повної протилежності, квазітотожності).

Викривлення блоку СуперЕго (розмовн. застрягти в СуперЕго, перебувати в СуперЕго) - людина неадекватно сприймає свої сильні та слабкі сторони, бажає діяти лише за аспектами 3 та 4 функцій, вважає себе експертом в цих сферах, однак підсвідомо розуміє, що не може конкурувати з людьми, у яких дані аспекти перебувають у сильних функціях, що неминуче призводить до комплексів та незадоволенню. Таке викривлення буває результатом невдалої соціалізації (найчастіше у підлітковому віці), людині пред'являють (або найближче оточення, або ж вона сама) завищені вимоги, не сумісні з її соціотипом.

Викривлення блоку Его - людина не використовує сильні функції блоку Его (1 та 2 функції Моделі А) для творчого рішення життєвих питань, надаючи перевагу використанню готових шаблонів, які вона набула у найближчому оточенні. Викривлення блоку Его може виникнути як у соціонічно сприятливих відносинах (тоді воно означає небажання людини розвиватися, творчо ставитися до життя), так і за відсутності таких (коли прояв творчості за сильними функціям може травмувати близьких людей).

Витиснуті аспекти - аспекти, що складають блоки СуперЕго та Ід соціотипів, які входять до однієї Квадри.
Для Першої квадри: Ділова логіка Соціоніка Ділова логіка, Етика стосунків Соціоніка Етика стосунків, Інтуїція часу Соціоніка Біла інтуїція та Вольова сенсорика Соціоніка Вольова сенсорика;
для Другої квадри: Ділова логіка Соціоніка Ділова логіка, Етика стосунків Соціоніка Етика стосунків, Інтуїція можливостей Соціоніка Інтуїція можливостей та Сенсорика відчуттів Соціоніка Сенсорика відчуттів;
для Третьої квадри: Структурна логіка Соціоніка структурна логіка, Етика емоцій Соціоніка Етика емоцій, Інтуїція можливостей Соціоніка Інтуїція можливостей, та Сенсорика відчуттів Соціоніка Сенсорика відчуттів;
для Четвертої квадри: Структурна логіка Соціоніка структурна логіка, Етика емоцій Соціоніка Етика емоцій, Інтуїція часу Соціоніка Біла інтуїція та Вольова сенсорика Соціоніка Вольова сенсорика.
Аспекти, які вважаються неважливими, непринциповими для представників однієї квадри, зворотне поняттю "Квадрові цінності".

Віктимні - Мала група, об'єднана наявністю аспекту Вольова сенсорика Соціоніка Вольова сенсорика у блоці СуперІД. До групи входять інтуїти другої квадри - Етико-інтуїтивний екстраверт - "Гамлет", Інтуїтивно-етичний інтроверт - "Єсенін" та інтуїти третьої квадри - Інтуїтивно-логічний інтроверт - "Бальзак, Логіко-інтуїтивний екстраверт - "Джек Лондон". Докладніше »

Вікове наповнення функцій - теорія про нерівномірне наповнення функцій Моделі А. На сьогоднішній день існує 4 основні теорії про наповнення функцій:
1. Теорія В.Єрмака - модель наповнюється послідовно блоками ІД - СуперІД - СуперЕго - Его, наповнення відбувається до 25-28 років.
2. Теорія Т.Прокоф'євої - модель послідовно наповнюється по функціях 5 - 6 - 4 - 3 - 7 - 8 - 2 - 1, наповнення відбувається протягом всього життя.
3. Теорія Мегедь-Овчарова - модель наповнюється за макроаспектами - сенсорика - етика - логіка - інтуїція, наповнення відбувається до 14 років.
4. Теорія В.Новікової - слід розрізняти "розвиток моделі" та її "наповнення". Розвиток моделі відбувається не залежно від ступеню її наповненості та виглядає як поступове, в міру дозрівання психіки людини, включення мірності (див. Мірності функції) у кожної функції: Досвід (усі функції) - Норми (усі функції, крім одномірних) - Ситуація (тримірні та чотиримірні функції) - Час (тільки чотиримірні функції), наповнення відбувається до 25 років. Наповнення ж конкретних функцій залежить від насиченості інформаційного потоку, в межах якого відбувається дозрівання особистості, та від інформаційних акцентів цього потоку.Вітальне кільце - 5, 6, 7 та 8 функції Моделі А. Інформація за аспектами цих функцій обробляється підсвідомо, суб'єктивно.

Вольова сенсорика - аспект, що несе інформацію про простір, просторове положення об'єктів, їх зовнішній вигляд, здатність маніпулювати положенням об'єктів у просторі, вольовий тиск на об'єкти. Символьне позначення - Соціоніка Вольова сенсорика. Докладніше »

Врівноважено-сталі - (флегматики) Темпераментна група, до складу якої входять раціональні інтроверти. Відрізняються високим самоволодінням, сталістю, нездатністю швидко реагувати на зовнішні зміни. До групи входять Логіко-інтуїтивний інтроверт - "Робесп'єр", Логіко-сенсорний інтроверт - "Максим Горький", Етико-інтуїтивний інтроверт - "Достоєвський", Етико-сенсорний інтроверт - "Драйзер".

Г

До змісту

Габен - див. Сенсорно-логічний інтроверт.

Гамлет - див. Етико-інтуїтивний екстраверт.

Гама - див. Третя квадра.

Гекслі - див. Інтуїтивно-етичний екстраверт.

Гнучко-верткі - (сангвініки), Темпераментна група, до складу якої входять ірраціональні екстраверти. Відрізняються швидким переходом зі збудженого стану у розслаблене, швидким реагуванням на зміну зовнішніх обставин, нелінійністю поведінки. До групи входять Інтуїтивно-логічний екстраверт - "Дон Кіхот", Сенсорно-логічний екстраверт - "Жуков", Інтуїтивно-етичний екстраверт - "Гекслі", Сенсорно-етичний екстраверт - "Наполеон".

Головна функція - див. Базова функція.

Гуманіст - див. Етико-інтуїтивний інтроверт.

Гуманітарії - Мала група, Клуб, до складу якої входять етико-інтуїтивні та інтуїтивно-етичні соціотипи. У групі представлені етичні та інтуїтивні аспекти. Гуманітарії найбільш ефективні у галузі культури, мистецтва, релігії, психології та інших гуманітарних дисциплінах. Докладніше »

Гюго - див. Етико-сенсорний екстраверт.

Д

До змісту

Двомірна функція - (див. Мірність функції), 3 та 6 функції Моделі А. Володіє мірностями Досвід та Норми. Функція, що обробляє інформацію за своїм аспектом з урахуванням індивідуального досвіду та норм, прийнятих в оточенні.

Деклатимність - установка свідомості, при якій заохочення до комунікації відбувається, виходячи з внутрішніх бажань. Схильність до монологів. Див. Ознаки Рейніна. Докладніше »

Дельта - див. Четверта квадра.

Демонстративна функція (фонова) - 8 функція Моделі А, працює автоматично, постійно, не загострюючи уваги на інформації за її аспектом.

Динаміка - установка свідомості, при якій інформація сприймається як послідовність подій. Див. Ознаки Рейніна. Докладніше »

Дитячий блок - див. СуперІд блок.

Дихотомії - див. Базис Юнга.

Діада (дуальна пара) - пара дуальних соціотипів: Дон Кіхот - Дюма, Робесп'єр - Гюго, Гамлет - Максим Горький, Єсенін - Жуков, Джек Лондон - Драйзер, Бальзак - Наполеон, Гекслі - Габен, Достоєвський - Штірліц.

Діадна ознака - ознака, загальна для Діади: Раціональність/Ірраціональність, Процес/Результат, Поступливість/Упертість, Легковажність/Передбачливість. Див. Таблицю Ознак Рейніна ».

Ділова логіка - аспект, що несе інформацію про об'єкти, їхні якості, вплив на об'єкти, маніпулювання об'єктами. Символьне позначення - Соціоніка Ділова логіка. Докладніше »

Ділові - Мала група, включає екстравертних логіків - Логіко-інтуїтивний екстраверт - "Джек Лондон", Логіко-сенсорний екстраверт - "Штірліц", Інтуїтивно-логічний екстраверт - "Дон Кіхот", Сенсорно-логічний екстраверт - "Жуков". Спілкування в їхньому розумінні - ділове співробітництво. Докладніше »

Ділові відносини - Симетричні інтертипні відносини, при яких аспекти 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8 функцій Моделі А одного партнера співпадають с аспектами, відповідно 3, 2, 1, 4, 7, 6, 5 та 8 функцій другого партнера. Див. Таблицю інтертипних відносин. Докладніше »

Демократизм - установка свідомості, при якій кожна людина сприймається через свої індивідуальні якості, не враховуючи його належність до будь-якої групи чи класу. Див. Ознаки Рейніна. Докладніше »

Джек Лондон - див. Логіко-інтуїтивний екстраверт.

Джек - див. Логіко-інтуїтивний екстраверт.

Дзеркальні відносини - Симетричні інтертипні відносини, при яких аспекти 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8 функцій Моделі А одного партнера співпадають з аспектами, відповідно 2, 1, 4, 3, 6, 5, 8 та 7 функцій другого партнера. Див. Таблицю інтертипних відносин. Докладніше »

Дзеркальщик - партнер, що перебуває у Дзеркальних відносинах.

Дон - див. Інтуїтивно-логічний екстраверт.

Дон Кіхот - див. Інтуїтивно-логічний екстраверт.

Досвід - перший якісний параметр обробки інформації функцією (див. Мірність функції), що присутній в усіх функціях - усі функції можуть накопичувати та використовувати життєвий досвід. Це те, що є безпосереднім досвідом сприйняття інформації про аспект.

Достоєвський - див. Етико-інтуїтивний інтроверт.

Драйзер - див. Етико-сенсорний інтроверт.

Друга квадра (бета) - Мала група, Квадра, до складу якої входять представники соціотипів: Етико-інтуїтивний екстраверт - "Гамлет", Логіко-сенсорний інтроверт - "Максим Горький", Сенсорно-логічний екстраверт - "Жуков" та Інтуїтивно-етичний інтроверт - "Єсенін". Представлені в ній аспекти: Структурна логіка Соціоніка структурна логіка, Етика емоцій Соціоніка Етика емоцій, Інтуїція часу Соціоніка Біла інтуїція та Вольова сенсорика Соціоніка Вольова сенсорика. За своїм духом друга квадра - найбільш організована та ідейно переконана, вона здійснює впровадження та організаційне забезпечення нових проектів. Докладніше »

Дуал - партнер, що знаходиться у Дуальних відносинах, найбільш підходящий партнер.

Дуалізація - відчуття власної потрібності іншим по сильних функціях та напрацювання слабких функцій в оптимальному режимі (див. Напрацювати слабку функцію), особистісні зміни в результаті тривалого спілкування з дуалом (дуалами) на близькій психологічній дистанції. У процесі дуалізації відбувається гармонізація Моделі А, збалансування роботи її функцій: сильні функції діють при вирішенні складних та нових задач, слабкі - епізодично, при вирішенні стандартних та простих, зникає Викривлення типу, напрацьовуються слабкі функції в оптимальному для людини режимі: активно - у блоці СуперІд, пасивно - у блоці СуперЕго. У дуалізованої людини тип проявляється більш яскраво, в неї менше комплексів, їй легше дається Прийняття свого типу. Дуалізація - двосторонній процес, він неможливий без постійної роботи над собою обох партнерів, активного бажання творити за своїми сильними функціям, приймати рекомендації дуала за слабкими.
Іноді процес дуалізації може відбуватися без безпосереднього спілкування з дуалом на близькій психологічній дистанції, але при цьому всі функції Моделі А так або інакше взаємодіють з відповідними функціями дуала - епізодично, не напряму, наприклад, при читанні інформації, що написана дуалом (дуалами), спостереженням за їхньою поведінкою, при короткочасному спілкуванні з випадковими людьми-дуалами тощо. В такому випадку дуалізація відбувається менш ефективно і вимагає більших самостійних зусиль. Іноді цей вид дуалізації називають самодуалізацією, що не зовсім коректно з двох причин: 1. Даний процес неможливий при абсолютній відсутності будь-якого спілкування з дуалом. 2. Дуалізація при безпосередньому спілкуванні з дуалом також передбачає самостійну роботу над собою, без якої навіть постійне спілкування з дуалом не завжди призводить до дуалізації.

Дуальні відносини (відносини повного доповнення) - Симетричні інтертипні відносини, при яких аспекти 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8 функцій Моделі А одного партнера співпадають з аспектами, відповідно 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 та 4 функцій другого партнера. Див. Таблицю інтертипних відносин. Докладніше »

Дуальність - див. Дуальні відносини.

Душевні - Мала група, об'єднує інтровертних етиків - Етико-інтуїтивний інтроверт - "Достоєвський", Етико-сенсорний інтроверт - "Драйзер", Інтуїтивно-етичний інтроверт - "Єсенін", Сенсорно-етичний інтроверт - "Дюма". Спілкування в їхньому розумінні - обмін знаками душевної прихильності. Докладніше »

Дюма - див. Сенсорно-етичний інтроверт.

Е

До змісту

Его блок - 1 та 2 функції Модель А. "Знаю" - блок творчості, упевненості у своїх знаннях та діях.

ЕІІ - див. Етико-інтуїтивний інтроверт.

ЕІЕ - див. Етико-інтуїтивний екстраверт.

Екстраверсія - установка свідомості, при якій увага людини спрямована на зовнішній світ, на об'єкти та їх якості. Див. Ознаки Рейніна, Базис Юнга. Докладніше »

Екстраверт - ТІМ, що має ознаку Екстраверсія, та в якості першої функції Моделі А - екстравертний аспект.

Екстравертна інтуїція - див. Інтуїція можливостей.

Екстравертна логіка - див. Ділова логіка.

Екстравертна сенсорика - див. Вольова сенсорика.

Екстравертна етика - див. Етика емоцій

Екстравертний аспект - аспект, що визначає об'єкт, його зовнішні та внутрішні якості. Символьно позначається чорним кольором. Ділова логіка, Етика емоцій, Інтуїція можливостей, Вольова сенсорика.

Емотивізм - установка свідомості, при якій людині важливий обмін емоційно-забарвленою інформацією, емоційними враженнями. Див. Ознаки Рейніна. Докладніше »

Енергія - Макроаспект, що несе інформацію про енергію, поділяється на аспекти Емоції (Етика емоцій) та Стосунки (Етика стосунків), введено В.Єрмаком.

Ентузіаст - див. Етико-сенсорний екстраверт.

ЕСІ - див. Етико-сенсорний інтроверт.

ЕСЕ - див. Етико-сенсорний екстраверт.

Етик - ТІМ, що має ознаку Етика, та містить у блоці Его Моделі А Етичний аспект.

Етика - 1. Функція оцінки навколишнього світу з точки зору почуттів, емоцій своїх та інших людей. Див. Ознаки Рейніна, Базис Юнга. Докладніше » 2. Те ж саме що й Макроаспект Енергія.

Етика стосунків - аспект, що несе інформацію про співвідношення енергетичного (емоційного) стану об'єктів, а також енергетичного стану суб'єкта з енергетичним станом об'єктів. Символьне позначення - Соціоніка Етика стосунків. Докладніше »

Етика емоцій - аспект, що несе інформацію про енергетичний (емоційний) стан об'єктів. Символьне позначення - Соціоніка Етика емоцій. Докладніше »

Етико-інтуїтивний інтроверт - (ЕІІ, Достоєвський, Ватсон, Гуманіст, INFJ), один з 16 соціотипів. Докладніше »

Етико-інтуїтивний екстраверт - (ЕІЕ, Гамлет, Наставник, ENFJ), один з 16 соціотипів. Докладніше »

Етико-сенсорний інтроверт - (ЕСІ, Драйзер, Хранитель, ISFJ), один з 16 соціотипів. Докладніше »

Етико-сенсорний екстраверт - (ЕСЕ, Гюго, Ентузіаст, ESFJ), один з 16 соціотипів. Докладніше »

Етичний аспект - аспект, що відноситься до макроаспекту Етика: Етика емоцій або Етика стосунків.

Є

До змісту

Єсенін - див. Інтуїтивно-етичний інтроверт.

Ж

До змісту

Жуков - див. Сенсорно-логічний екстраверт.

З

До змісту

Замовлення - див. Відносини соціального замовлення.

Замовник - партнер, що перебуває у Відносинах соціального замовлення.

Закон змінності квадр - теорія, згідно якої еволюція будь-якого суспільства (етносу, держави, об'єднання тощо) відбувається з поступовим переходом від пріоритетів, що відповідають "духу" однієї квадри, до іншої: альфа - бета - гамма - дельта - альфа - бета - ... д.

Застрягнути в СуперЕго - розм. див. Викривлення блоку СуперЕго.

Знак функції (+ та -) - властивість функції, яка надає аспекту, розташованому на її місці, певну якість, масштабність, направленість та дистанцію. Введено В.Гуленко, допрацьовано В.Єрмаком.

І

До змісту

ІД блок - 7 та 8 функції Моделі А. "Можу" - блок підсвідомої, невербалізованої упевненості у своїй діяльності.

ІЕІ - див. Інтуїтивно-етичний інтроверт.

ІЕЕ - див. Інтуїтивно-етичний екстраверт.

ІЛІ - див. Інтуїтивно-логічний інтроверт.

ІЛЕ - див. Інтуїтивно-логічний екстраверт.

Інверсія типу - див. Викривлення блоку Ід.

Індикатор типів Маєрс-Бриггс - див. Типологія Маєрс-Бриггс.

Інертний блок - ліва частина Моделі А: 1, 4, 6 та 7 функції. Усі ці функції з різних причин інертні.

Інспектор - див. Логіко-сенсорний інтроверт.

Інтертипні відносини - комунікаційні зв'язки між соціотипами, що складаються у відповідності з їх Моделями А. Проявляються тим сильніше, чим інтенсивніше відбувається взаємодія та ближче дистанція у відносинах. Існує 14 видів Симетричних інтертипних відносин: Дуальні відносини, Відносини активації, Напівдуальні відносини, Міражні відносини, Дзеркальні відносини, Тотожні відносини, Ділові відносини, Відносини квазітотожності, Відносини повної протилежності, Споріднені відносини, Відносини суперего, Конфліктні відносини та 2 види Асиметричних інтертипних відносин: Відносини соціального замовлення та Відносини ревізії. Докладніше »

Інтроверсія - установка свідомості, при якій увага людини орієнтована на взаємозв'язки, між своїми відчуттями та зовнішнім світом, а також між об'єктами. Див. Ознаки Рейніна, Базис Юнга. Докладніше »

Інтроверт - ТІМ, що має ознаку Інтроверсія, та має інтровертний аспект у першої функції Моделі А.

Інтровертна інтуїція - див. Інтуїція часу.

Інтровертна логіка - див. Структурна логіка.

Інтровертна сенсорика - див. Сенсорика відчуттів.

Інтровертна етика - див. Етика стосунків.

Інтровертний аспект - аспект, який показує співвідношення об'єктів, відношення між їх зовнішніми та внутрішніми якостями. Символьно позначається білим кольором. Структурна логіка, Етика стосунків, Інтуїція часу, Сенсорика відчуттів.

Інтуїт - ТІМ, що має ознаку Інтуїція, та має у блоці Его Моделі А інтуїтивний аспект.

Інтуїтивно-логічний інтроверт - (ІЛІ, Бальзак, Критик, INTP), один з 16 соціотипів. Докладніше »

Інтуїтивно-логічний екстраверт - (ІЛЕ, Дон Кіхот, Дон, ENTP), один з 16 соціотипів. Докладніше »

Інтуїтивно-етичний інтроверт - (ІЕІ, Єсенін, Тутанхамон, Лірик, INFP), один з 16 соціотипів. Докладніше »

Інтуїтивно-етичний екстраверт - (ІЕЕ, Гекслі, ENFP), один з 16 соціотипів. Докладніше »

Інтуїтивний аспект - аспект, що відноситься до макроаспекту Інтуїція: Інтуїція можливостей або Інтуїція часу.

Інтуїція можливостей - аспект, що несе інформацію про можливості об'єктів, виникненя тих чи інших подій. Символьне позначення - Соціоніка Інтуїція можливостей. Докладніше »

Інтуїція часу - аспект, що несе інформацію про співвідношення можливостей об'єктів та подій у часі. Символьне позначення - Соціоніка Біла інтуїція. Докладніше »

Інтуїція - 1. функція сприйняття нематеріальної частини світу. Див. Ознаки Рейніна, Базис Юнга. Докладніше » 2. Те же саме, що й Макроаспект Час.

Інфантильні - Мала група, об'єднана наявністю аспекту Сенсорика відчуттів Соціоніка Сенсорика відчуттів у блоці СуперІД. До групи входять інтуїти першої квадри - Логіко-інтуїтивний інтроверт - "Робесп'єр", Інтуїтивно-логічний екстраверт - "Дон Кіхот" та інтуїти четвертої квадри Етико-інтуїтивний інтроверт - "Достоєвський", Інтуїтивно-етичний екстраверт - "Гекслі". Докладніше »

Інформаційний аспект - див. Аспект.

Ірраціонал - ТІМ, що має ознаку Ірраціональність, та містить у першій функції Моделі А ірраціональний аспект.

Ірраціональність - установка свідомості, при якій сприйняття інформації відбувається безпосередньо, без попередньої оцінки. Див. Ознаки Рейніна, Базис Юнга. Докладніше »

Ірраціональний аспект - аспект інформації, що дозволяє сприймати навколишній світ: Вольова сенсорика, Сенсорика відчуттів, Інтуїція часу, Інтуїція можливостей.

К

До змісту

Квадра - Мала група, що складається з чотирьох соціотипів, пов'язаних загальними аспектами у блоках Его та СуперІд. Взаємодія всередині квадри відзначається високим ступенем внутрішнього комфорту. Розрізняють 4 квадри: 1-а - альфа, 2-а - бета, 3-я - гамма та 4-а - дельта.

Квадрова ознака - ознака, загальна для Квадри: Рішучість/Розсудливість, Аристократизм/Демократизм. див. Таблицю Ознак Рейніна ».

Квадрові цінності - установки, що характерні для соціотипів, які входять в одну Квадру. Визначаються поєднанням аспектів у блоках Его та СуперІд представників квадри.Докладніше »

Квазітотожність - див. Відносини квазітотожності.

Квазітотожності відносини (квазітотожність) - Симетричні інтертипні відносини, при яких аспекти 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8 функцій Моделі А одного партнера співпадають з аспектами, відповідно 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 та 1 функцій другого партнера. Див. Таблицю інтертипних відносин. Докладніше »

Квазітотожник - партнер, що перебуває у Квазітотожних відносинах.

Квестимність - установка свідомості, при якій спонукання до комунікації надходить ззовні. Схильність до діалогів. Див. Ознаки Рейніна. Докладніше »

Керівники - Мала група, Клуб, до складу якої входять логіко-сенсорні та сенсорно-логічні соціотипи. У групі представлені логічні та сенсорні аспекти. Представники групи найбільш ефективні у матеріально-виробничій сфері. Докладніше »

Клуб - Мала група, що складається з чотирьох соціотипів, які об'єднані наявністю ознак Сенсорика (Інтуїція) та Етика (Логіка). Розрізняють клуби Керівників (логіки сенсорики), Соціалів (етики сенсорики), Дослідників (логіки інтуїти) та Гуманітаріїв (етики інтуїти). Докладніше »

Кільце замовлення - Мала група, що складається з чотирьох соціотипів, пов'язаних між собою відносинами замовлення. На короткий проміжок часу (не більше 40 хвилин) в такій групі виникає стан мобілізації, підвищується працездатність, потім настає енергетичне виснаження. Докладніше »

Кільце контролю - див. Кільце ревізії.

Кільце ревізії (кільце контролю) - Мала група, що складається з чотирьох соціотипів, пов'язаних один з одним відносинами ревізії. Взаємодія всередині групи відрізняється взаємними причіпками та підозрілістю. Докладніше »

Комунікативна модель - модель, шаблони поведінки, засоби та словесні вирази, що притаманні представнику якогось соціотипу при спілкуванні з іншими людьми. Див. Напрацювати комунікативну модель.

Конструктивізм - установка свідомості, при якій для людини важливий обмін фактичною частиною інформації, а не її емоційною складовою. Див. Ознаки Рейніна. Докладніше »

Контент-аналіз - методика визначення соціотипу шляхом вияву у мовленні та письмі ознак (побудова фраз, вживання певних слів, виразів, порівнянь, образів тощо), що дозволяють зафіксувати прояви ознак Рейніна та певних аспектів у блоці Его.

Контролер - див. Ревізор.

Контроль - див. Ревізні відносини.

Контролю відносини - див. Ревізні відносини.

Конфлікт - див. Конфліктні відносини.

Конфліктер - партнер, що перебуває у Конфліктних відносинах.

Конфліктні відносини - Симетричні інтертипні відносини, при яких аспекти 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8 функцій Моделі А одного партнера співпадають з аспектами, відповідно 4, 3, 2, 1, 8, 7, 6 та 5 функцій другого партнера. Див. Таблицю інтертипних відносин. Докладніше »

Критик - див. Інтуїтивно-логічний інтроверт.

Л

До змісту

Легковажність - установка свідомості, при якій у новій ситуації йде пошук незнайомих елементів, а прийняття рішення відбувається згідно отриманої інформації, без урахування попереднього досвіду. Див. Ознаки Рейніна. Докладніше »

ЛІІ - див. Логіко-інтуїтивний інтроверт.

Лінійно-наполегливі - (холерики) Темпераментна група, до складу якої входять раціональні екстраверти. Відрізняються великою наполегливістю і цілеспрямованістю, прямолінійною поведінкою. Швидко збуджуються та важко розслабляються. До групи входять Логіко-інтуїтивний екстраверт - "Джек Лондон", Логіко-сенсорний екстраверт - "Штірліц", Етико-інтуїтивний екстраверт - "Гамлет", Етико-сенсорний екстраверт - "Гюго".

Лірик - див. Інтуїтивно-етичний інтроверт.

ЛІЕ - див. Логіко-інтуїтивний екстраверт.

Логік - ТІМ, що має ознаку Логіка, та логічний аспект у блоці Его Моделі А.

Логіка - 1. функція оцінки навколишнього світу з точки зору правил, логічних зв'язків. Див. Ознаки Рейніна, Базис Юнга. Докладніше » 2. Те ж саме, що й Макроаспект Об'єкти.

Логіка співвідношень - див. Структурна логіка.

Логіко-інтуїтивний інтроверт - (ЛІІ, Робесп'єр, Аналітик, INTJ), один з 16 соціотипів. Докладніше »

Логіко-інтуїтивний екстраверт - (ЛІЕ, Джек Лондон, Джек, Підприємець, ENTJ) - один з 16 соціотипів. Докладніше »

Логіко-сенсорний інтроверт - (ЛСІ, Максим Горький, Максим, Інспектор, ISTJ), один з 16 соціотипів. Докладніше »

Логіко-сенсорний екстраверт - (ЛСЕ, Штірліц, Холмс, Адміністратор, ESTJ), один з 16 соціотипів. Докладніше »

Логічний аспект - аспект, що відноситься до макроаспекту Логіка: Ділова логіка та Структурна логіка.

ЛСІ - див. Логіко-сенсорний інтроверт.

ЛСЕ - див. Логіко-сенсорний екстраверт.

М

До змісту

Маєрс-Бриггс типологія - типологія, що ґрунтується на роботах К.Юнга, виникла незалежно від соціоніки. Основна відмінність від соціоніки - відсутність теорії інтертипних відносин. Поширена в англомовних країнах. Див. також MBTI абревіатура.

Макроаспект - складова частина інформації про навколишній світ: Об'єкти - поділяється на аспекти Робота (Ділова логіка) та Система (Структурна логіка),Простір - Воля (Вольова сенсорика) та Комфорт (Сенсорика відчуттів), Енергія - Емоції (Етика емоцій) та Стосунки (Етика стосунків), Час - Можливості (Інтуїція можливостей) та Події (Інтуїція часу). Введено В.Єрмаком. Докладніше »

Максим Горький - див. Логіко-сенсорний інтроверт.

Максим - див. Логіко-сенсорний інтроверт.

Мала група - сукупність кількох соціотипів, що об'єднані загальними ознаками. Приклади малих груп: квадра, клуб, стимульна група, група стилів комунікації, група гендерних установок, клуб, темпераментна група, група аргументації тощо. Докладніше »

Маршал - див. Сенсорно-логічний екстраверт.

Маска - неприродна поведінка людини, поведінка не у відповідності до свого соціотипу. Маска може бути тимчасовою, наприклад маска Суперего дуже часто проявляється у нових, незнайомих людині обставинах, коли неможливий активний прояв функцій блоку Его, наприклад у робочих обставинах - для етиків, на вечірці - для логіків. Тривале носіння маски руйнує психіку та є однією з причин Викривлення типу. Див. також Напрацювати комунікативну модель.

Майстер - див. Сенсорно-логічний інтроверт.

Ментальне кільце - 1, 2, 3 та 4 функції Моделі А. Обробка інформації за аспектами цих функцій усвідомлюється людиною.

Мірність функції - кількість якісних параметрів обробки інформації, в межах яких функція Моделі А може обробляти інформацію. Розрізняють 4 параметри обробки інформації: Досвід, Норма, Ситуація та Час. Одномірні функції обробляють інформацію за одним параметром: досвід, двомірні - за двома: досвід та норма, тримірні - за трьома: досвід, норма та ситуація, чотиримірні - за чотирма: досвід, норма, ситуація та час. Одномірні функції Моделі А: 4 та 5, двомірні - 3 та 6, тримірні - 2 та 7, чотиримірні - 1 та 8. Введені В.Єрмаком.

Міраж - див. Міражні відносини.

Міражник - партнер, що перебуває у Міражних відносинах.

Міражні відносини (міраж) - Симетричні інтертипні відносини, при яких аспекти 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8 функцій Моделі А одного партнера співпадають з аспектами, відповідно 7, 6, 5, 8, 3, 2, 1 та 4 функцій другого партнера. Див. Таблицю інтертипних відносин. Докладніше »

Мобілізаційна функція - див. Больова функція.

Мобільний блок - права частина Моделі А: 2, 3, 5 та 8 функції. Ці функції відрізняються гнучкістю та мобільністю.

Модель А - схема з восьми вічок (функцій), що показує, як взаємодіють між собою та зовнішнім світом окремі інформаційні аспекти, що заповнюють ці вічка. Функціональна модель психіки людини. Складається з 4-х основних блоків: Его, СуперЕго, СуперІд, Ід. Докладніше »

Модель ТІМу - див. Модель А.

Модель Ю - перша модель, розроблена А.Аугустинавічуте та названа нею так на честь Карла Юнга. Включає в себе 4 функції: 1 - базова, 2 - творча, 3 - адаптивна (больова) та 4 - сугестивна. (За Моделлю А, відповідно, - 1, 2, 4 та 5 функції).

Н

До змісту

Напівдуал - партнер, що перебуває у Напівдуальних відносинах.

Напівдуальність - див. Напівдуальні відносини.

Напівдуальні відносини (напівдуальність) - Симетричні інтертипні відносини, при яких аспекти 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8 функцій Моделі А одного партнера співпадають з аспектами, відповідно 5, 8, 7, 6, 1, 4, 3 та 2 функцій другого партнера. Див. Таблицю інтертипних відносин. Докладніше »

Наполеон - див. Сенсорно-етичний екстраверт.

Наповнення функцій - наповнення психіки людини реальною інформацією, яка засвоюється нею в залежності від мірності кожної функції та розташування аспектів в Моделі А, а також від фактору часу та середовища. Див. Вікове наповнення функцій.

Напрацьований тип - див. Напрацювати комунікативну модель.

Напрацювати комунікативну модель - при спілкуванні з людьми копіювати модель, шаблони поведінки, заходи та словесні вирази, що притаманні людям з близького оточення, наприклад, у родині. Можна напрацювати чужу комунікативну модель як по слабких функціях (див. Напрацювати слабку функцію), так і по сильних функціях (див. Викривлення блоку Его). При визначенні соціотипу напрацьовані комунікативні моделі особи, чий тип визначається, можуть стати серйозною перешкодою для недосвідченого соціоніка, в цьому випадку слід запропонувати особі нестандартну задачу, розв'язання якої неможливо за допомогою готового шаблону, що неминуче призводить до прояву функцій блоку Его.

Напрацювати слабку функцію - накопичити велику кількість готових шаблонів поведінки за аспектами своїх слабких функцій. Напрацювання може відбуватися різними способами, оптимальний - під час взаємодії з людьми, які перебувають у соціонічно сумісних відносинах (дуальні, активації), при цьому інформація на функції блоку СуперІд потраплятиме у вигляді вербалізованих рекомендацій, інструкцій, пояснень, а на функції СуперЕго - у вигляді безмовних прикладів поведінки. Напрацювання функцій у соціонічно несумісних відносинах (конфлікту, ревізії, суперего) відбувається точнісінько навпаки, що може призвести до викривлення типу. В інших відносинах може відбуватися часткове напрацювання функцій, наприклад у відносинах тотожності, якщо вчитель набагато досвідченіший за учня та має у своєму арсеналі набагато більше шаблонів поведінки. У звичайній для себе ситуації людина з напрацьованими слабкими функціями може виглядати впевненішим за іншу людину, у якої ті ж самі аспекти розташовані в сильних функціях. Однак за появою нової нестандартної задачі друга людина впорається з нею краще, оскільки за слабкими функціями неможлива творчість.

Наставник - див. Етико-інтуїтивний екстраверт.

Негативізм - установка свідомості, при якій більш чітко усвідомлюється те, чого немає у якійсь ситуації. Див. Ознаки Рейніна. Докладніше »

Норма - другий якісний параметр обробки інформації функцією (див. Мірність функції). Нормами володіють всі функції окрім больової та сприймальної (сугестивної). Інформація оцінки сприйняття аспекту іншими, тобто інструмент для оцінки з точки зору "як заведено", "як треба", "як правильно".

Нормативна функція - див. Рольова функція.

О

До змісту

Об'єктивізм - установка свідомості, при якій основою для роздумів є об'єктивні закономірності, що не залежать від суб'єктивних думок кожного індивідуума. Під час комунікації потрібні певні етапи зближення - знайомство, обмін первісними відомостями тощо. Див. Ознаки Рейніна. Докладніше »

Об'єкти - Макроаспект, що несе інформацію про об'єкти, поділяється на аспекти Робота (Ділова логіка) та Система (Структурна логіка). Введено В.Єрмаком.

Обмежувальна функція (спостережна) - 7 функція Моделі А служить для відстеження інформації, що надходить ззовні, слідкує за надмірними проявами такої інформації, обмежує її, реагує на зовнішній тиск, спрацьовує як захист.

Одномірна функція - (див. Мірність функції), 4 та 5 функції Моделі А. Володіє мірністю - Досвід. Функція, за аспектом якої інформація важко сприймається та засвоюється, ґрунтуючись на власному досвіді, що відкладається у свідомості та підсвідомості у якості напрацьованих шаблонів. У разі виникнення нової ситуації, для якої немає готового шаблону поведінки, людина або підбирає найбільш близький, який може виявитися не зовсім підходящим для цієї ситуації (неадекватна поведінка), або зовсім відмовляється реагувати за відповідним аспектом, зміщує акценти на свої сильні функції.

Ознаки Рейніна - (скор. ОР) додаткові ознаки, що включають в себе окрім Базису Юнга ще 11 пар ознак. Введені математичним шляхом Г.Рейніним.Докладніше »

ОР - див. Ознаки Рейніна.

Оцінювальна функція - див. Активаційна функція.

П

До змісту

Перша квадра (альфа) - Мала група, Квадра, до складу якої входять представники соціотипів: Етико-сенсорний екстраверт - "Гюго", Логіко-інтуїтивний інтроверт - "Робесп'єр",Інтуїтивно-логічний екстраверт - "Дон Кіхот" і Сенсорно-етичний інтроверт - "Дюма". Представлені в ній аспекти: Структурна логіка Соціоніка структурна логіка, Етика емоцій Соціоніка Етика емоцій, Інтуїція можливостей Соціоніка Інтуїція можливостей, та Сенсорика відчуттів Соціоніка Сенсорика відчуттів. За своїм духом перша квадра відрізняється потягом до комфорту та пізнання, її місія - зародження та поширення принципово нових знань. Докладніше »

Перша функція - див. Базова функція.

Периферійність - те ж саме, що Розсудливість (введено В.Гуленко).

Периферійні квадри - Перша та Четверта квадри. Квадри, що володіють квадровою ознакою Розсудливість.

Погашенець - партнер, що перебуває у Відносинах повної протилежності.

Погашення - див. Відносини повної протилежності.

Підзамовний - партнер, що перебуває у Відносинах соціального замовлення.

Підконтрольний - див. Підревізний.

Підревізний - партнер, що перебуває у Ревізних відносинах.

Підтип - див. Теорія підтипів.

Повної протилежності відносини (відносини погашення, погашення) - Симетричні інтертипні відносини, при яких аспекти 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8 функцій Моделі А одного партнера співпадають з аспектами, відповідно 7, 8, 5, 6, 3, 4, 1 та 2 функцій другого партнера. Див. Таблицю інтертипних відносин. Докладніше »

Позитивізм - установка свідомості, при якій більш чітко усвідомлюється те, що присутнє у якійсь ситуації. Див. Ознаки Рейніна. Докладніше »

Політик - див. Сенсорно-етичний екстраверт.

Посередник - див. Сенсорно-етичний інтроверт.

Підприємець - див. Логіко-інтуїтивний екстраверт.

Передбачливість - установка свідомості, при якій у новій ситуації йде пошук знайомих елементів, а під час прийняття рішення використовується увесь попередній досвід. Див. Ознаки Рейніна. Докладніше »

Порадник - див. Інтуїтивно-етичний екстраверт.

Поступливість - установка свідомості, при якій людина, реалізуючи свої інтереси, об'єктивно оцінює всі необхідні для цього ресурси та у випадку нестачі ресурсів можуть відмовитися від якоїсь частини своїх інтересів. Див. Ознаки Рейніна. Докладніше »

Прийняття типу - усвідомлення конкретною людиною себе як представника одного з 16 соціотипів, своїх сильних та слабких сторін.

Пристрасні - Мала група, до якої входять екстравертні етики - Етико-інтуїтивний екстраверт - "Гамлет", Етико-сенсорний екстраверт - "Гюго", Інтуїтивно-етичний екстраверт - "Гекслі", Сенсорно-етичний екстраверт - "Наполеон". Відрізняються у спілкуванні активним пошуком почуттів. Спілкування розуміють як обмін емоціями. Докладніше »

Програмна функція - див. Базова функція.

Продуктивна функція - 2, 4, 6 та 8 функції Моделі А. Функція, що здатна створювати нове за своїм аспектом, на основі тієї інформації, яку створила акцепторна функція (див. Акцепторна функція).

Проективна малюнкова методика "Неіснуюча тварина" - методика визначення соціотипу шляхом розшифрування малюнків типованої особи на тему: "Неіснуюча тварина", "Неіснуюча тварина сердиться", "Неіснуюча тварина працює", "Неіснуюча тварина серед друзів", "Хвора неіснуюча тварина".

Простір - Макроаспект, що несе інформацію про простір, поділяється на аспекти Воля (Вольова сенсорика) та Комфорт (Сенсорика відчуттів), Введено В.Єрмаком.

Процес - установка свідомості, при якій людина не усвідомлює себе окремо від процесу, прагне кожен процес доводити від початку до кінця, без перерв. Див. Ознаки Рейніна. Докладніше »

Р

До змісту

Раціонал - ТІМ, що має ознаку Раціональність, та раціональний аспект у першій функції Моделі А.

Раціональність - установка свідомості, при якій сприйняття інформації відбувається після оцінки згідно відпрацьованому сценарію поведінки. Див. Ознаки Рейніна, Базис Юнга. Докладніше »

Раціональний аспект - аспект інформації, що дозволяє оцінювати дійсність: Ділова логіка, Структурна логіка, Етика емоцій, Етика стосунків.

Ревізні відносини (ревізія, відносини контролю, контроль) - Асиметричні інтертипні відносини, при яких аспекти 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8 функцій Моделі А одного партнера (Ревізора) співпадають з аспектами, відповідно 4, 1, 2, 3, 8, 5, 6 та 7 функцій другого партнера (Підревізного). Див. Таблицю інтертипних відносин. Докладніше »

Ревізії стосунки - див. Ревізні відносини.

Ревізія - див. Ревізні відносини.

Ревізор - партнер, що перебуває у Ревізних відносинах.

Результат - установка свідомості, при якій людина легко може перемикатися з одного процесу на інший, не зв'язуючи себе жорстко з початком та закінченням того чи іншого процесу. Див. Ознаки Рейніна. Докладніше »

Референтна функція - див. Активаційна функція.

Рішучість - установка свідомості, при якій природнім є стан мобілізації, а найбільш важливим етапом вважається момент прийняття рішення. Див. Ознаки Рейніна. Докладніше »

Розмірність функції - див. Мірність функції

Розсудливість - установка свідомості, при якій природнім станом є розслабленість, а мобілізація для виконання якоїсь справи відбувається безпосередньо у момент її початку. Найбільш важливим етапом будь-якої справи вважається процес його обдумування та обговорення. Див. Ознаки Рейніна. Докладніше »

Робесп'єр - див. Логіко-інтуїтивний інтроверт.

Рольова функція (нормативна) - 3-я функція Моделі А, допомагає людині при адаптації у нових обставинах у відповідності з певними прийнятими ним соціальними нормами.

С

До змісту

Саєнтисти (Дослідники) - Мала група, Клуб, до складу якої входять логіко-інтуїтивні та інтуїтивно-логічні соціотипи. У групі представлені логічна та інтуїтивні аспекти. Представники групи найбільш ефективні у науково-дослідницькій діяльності. Докладніше »

Самодуалізація - див. Дуалізація.

Семантика аспектів - певні слова та вирази, що несуть в собі суб'єктивний сенс якогось Аспекту. У різний час робилися спроби створення аспектних словників. Найбільш повний Словник представлений у книзі: Кочубеева Л.А., Миронов В.В., Стоялова М.Л. Соционика. Семантика информационных аспектов. - СПб. : Астер Х, 2006. - 146 с.(рос.)

Сенсорик - ТІМ, що має ознаку Сенсорика, та сенсорний аспект у блоці Его Моделі А.

Сенсорика - 1. Функція конкретного сприйняття світу через органи відчуттів. Див. Ознаки Рейніна, Базис Юнга. Докладніше » 2. Те ж саме, що Макроаспект Простір.

Сенсорика відчуттів - аспект, що несе інформацію про співвідношення просторового положення об'єктів, а також про положення суб'єкта відносно об'єкта. Символьне позначення - Соціоніка Сенсорика відчуттів. Докладніше »

Сенсорно-логічний інтроверт - (СЛІ, Габен, Майстер, ISTP), один з 16 соціотипів. Докладніше »

Сенсорно-логічний екстраверт - (СЛЕ, Жуков, Маршал, ESTP), один з 16 соціотипів. Докладніше »

Сенсорно-етичний інтроверт - (СЕІ, Дюма, Посередник, ISFP), один з 16 соціотипів. Докладніше »

Сенсорно-етичний екстраверт - (СЕЕ, Наполеон, Цезар, Політик, ESFP), один з 16 соціотипів. Докладніше »

Сенсорний аспект - аспект, що відноситься до макроаспекту Сенсорика: Вольова сенсорика або Сенсорика відчуттів.

Серйозні - див. Об'єктивізм.

Сильна функція - 1, 2, 7 та 8 функції Моделі А (блоки Его та Ід). Функції, за аспектами яких людина впевнено володіє інформацією та здатна впливати на соціум.

Симетричні інтертипні відносини - див. Інтертипні відносини, відносини, при яких енергоінформаційний обмін відбувається рівноправно, (усі інтертипні відносини, крім відносин контролю та відносин соціального замовлення).

Ситуація - третій якісний параметр обробки інформації функцією (див. Мірність функції), притаманний лише сильним функціям. Здатність виробляти нові рішення з урахуванням параметрів конкретної ситуації, виводити закономірності.

Слабка функція - 3, 4, 5 та 6 функції Моделі А (блоки СуперЕго та СуперІд). Функції, інформація за аспектами яких використовується невпевнено, її не вистачає, по слабких функціях людина підпадає під вплив оточення.

СЛІ - див. Сенсорно-логічний інтроверт.

СЛЕ - див. Сенсорно-логічний екстраверт.

Соцзамовлення - див. Відносини соціального замовлення.

Соціального замовлення відносини (соцзамовлення) - Асиметричні інтертипні відносини, при яких аспекти 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8 функцій Моделі А одного партнера (Замовника) співпадають з аспектами відповідно 8, 5, 6, 7, 4, 1, 2 та 3 функцій другого партнера (Підзамовного). Див. Таблицю інтертипних відносин. Докладніше »

Соціальне замовлення - див. Відносини соціального замовлення.

Соціали - Мала група, Клуб, до складу якої входять етико-сенсорні та сенсорно-етичні соціотипи. У групі представлені етичні та сенсорні аспекти. Соціали найбільш ефективні в соціальній галузі (торгівля, постачання, послуги, дозвілля, охорона здоров'я тощо). Докладніше »

Соціомодель - див. Модель А.

Соціон - сукупність 16 соціотипів, що відображає повну та завершену композицію самоорганізованих систем у мікро- та макросоціумі.

Соціоніка - наука, що вивчає процес обміну інформацією між людиною та зовнішнім світом, тобто, яким чином люди сприймають, переробляють та видають назовні інформацію.

Соціонічна діагностика - визначення соціонічного типу.

Соціонічні ознаки - див. Базис Юнга.

Соціонічний аспект - див. Аспект.

Соціонічний тип - див. Тип інформаційного метаболізму.

Соціонічний шовінізм - розм. упереджене ставлення до конкретних людей в залежності від їх соціотипу.

Соціотип - див. Тип інформаційного метаболізму.

Спокійні - Мала група, в яку входять інтровертні логіки - Логіко-інтуїтивний інтроверт - "Робесп'єр", Логіко-сенсорний інтроверт - "Максим Горький", Інтуїтивно-логічний інтроверт - "Бальзак", Сенсорно-логічний інтроверт - "Габен". Їх позиція у неформальному спілкуванні - пасивне очікування почуттів. Докладніше »

Сприймальна функція (сугестивна) - 5 функція Моделі А, по ній людина потребує підтримки або конкретними діями, або путніми порадами та рекомендаціями.

Сприймально-адаптивні - (меланхоліки) Темпераментна група, у склад якої входять ірраціональні інтроверти. Відрізняються зовнішнім спокоєм і підвищеною внутрішньою сприйнятливістю до зовнішніх змін. До групи входять Інтуїтивно-логічний інтроверт - "Бальзак", Сенсорно-логічний інтроверт - "Габен", Інтуїтивно-етичний інтроверт - "Єсенін", Сенсорно-етичний інтроверт - "Дюма".

Споріднений - партнер, що перебуває у Споріднених відносинах.

Споріднені відносини - Симетричні інтертипні відносини, при яких аспекти 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8 функцій Моделі А одного партнера співпадають з аспектами, відповідно 1, 4, 3, 2, 5, 8, 7 та 6 функцій другого партнера. Див. Таблицю інтертипних відносин. Докладніше »

Спостережувальна функція - див. Обмежувальна функція.

Статика - установка свідомості, при якій інформація сприймається та відтворюється як набір статичних картинок (слайдів), не пов'язаних між собою безперервним потоком змін. Див. Ознаки Рейніна. Докладніше »

Відносини повного доповнення - див. Дуальні відносини.

Стратегія - установка свідомості, при якій для досягнення цілі важлива її постановка, при цьому шлях до її досягнення обирається несвідомо та може змінюватися. Див. Ознаки Рейніна. Докладніше »

Структурна логіка - аспект, що несе інформацію про відношення об'єктів один до одного, а також про відношення суб'єкта до об'єктів. Символьне позначення - Соціоніка структурна логіка. Докладніше »

Суб'єктивізм - установка свідомості, при якій основою для міркувань та прийняття рішень є суб'єктивна думка кожної людини. У діалозі є схильність до звірки понять, уточнення індивідуальної позиції кожного його учасника. Під час комунікації не вимагається поетапного зближення. Див. Ознаки Рейніна. Докладніше »

Сугестивна функція - див. Сприймальна функція.

СуперІД блок - 5 та 6 функції Моделі А. "Хочу" - блок підсвідомих бажань та потреби у підтримці.

СуперЕго блок - 3 та 4 функції Моделі А. "Треба" - блок контролю творчості, найбільших сумнівів та переживань, він служить для зворотного зв'язку із зовнішнім світом.

Суперего відносини - Симетричні інтертипні відносини, при яких аспекти 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8 функцій Моделі А одного партнера співпадають з аспектами, відповідно 3, 4, 1, 2, 7, 8, 5 та 6 функцій другого партнера. Див. Таблицю інтертипних відносин. Докладніше »

Суперего - 1. Партнер, що перебуває у Відносинах суперего. 2. Відносини суперего. 3. Блок СуперЕго

СЕІ - див. Сенсорно-етичний інтроверт.

СЕЕ - див. Сенсорно-етичний екстраверт.

Т

До змісту

Тактика - установка свідомості, при якій для досягнення цілі важливий шлях, рух, послідовність кроків та дій, при цьому ціль ставиться несвідомо та може змінюватися. Див. Ознаки Рейніна. Докладніше »

Творча функція - 2 функція Моделі А, визначає інструмент для реалізації цілей Базової функції.

Темпераментна група - Мала група, що складається з чотирьох соціотипів, об'єднаних за принципом збігу ознак раціональність (ірраціональність) та екстраверсія (інтроверсія). Розрізняють групи: Гнучко-верткі - (ірраціональні екстраверти), Лінійно-наполегливі (раціональні екстраверти), Сприймально-адаптивні (ірраціональні інтроверти) та Врівноважено-сталі (раціональні інтроверти). Введено В.Гуленко.

Теорія підтипів - спроба класифікувати різницю між різними представниками одного соціотипу, які виникають у результаті розвитку та індивідуальних особливостей кожної конкретної людини.

Тип - див. Тип інформаційного метаболізму.

Тип інформаційного метаболізму (ТІМ) - стійка структура особистості людини, що задає пропорції між основними частинами її психіки - Сенсорикою, Інтуїцією, Логікою та Етикою.
ТІМ людини протягом усього її життя залишається незмінним, хоча окремі його функції наповнюються різною мірою залежно від фактору часу та середовища. Розрізняють 16 ТІМів: Логіко-інтуїтивний екстраверт - "Джек Лондон", Логіко-сенсорний екстраверт - "Штірліц", Етико-інтуїтивний екстраверт - "Гамлет", Етико-сенсорний екстраверт - "Гюго", Логіко-інтуїтивний інтроверт - "Робесп'єр", Логіко-сенсорний інтроверт - "Максим Горький", Етико-інтуїтивний інтроверт - "Достоєвський", Етико-сенсорний інтроверт - "Драйзер", Інтуїтивно-логічний екстраверт - "Дон Кіхот", Сенсорно-логічний екстраверт - "Жуков", Інтуїтивно-етичний екстраверт - "Гекслі", Сенсорно-етичний екстраверт - "Наполеон", Інтуїтивно-логічний інтроверт - "Бальзак", Сенсорно-логічний інтроверт - "Габен", Інтуїтивно-етичний інтроверт - "Єсенін", Сенсорно-етичний інтроверт - "Дюма".

ТІМ - див. Тип інформаційного метаболізму.

ТНС - скор. Точка найменшого спротиву. Див. Больова функція.

Тотожність - див. Тотожні відносини.

Тотожні відносини (тотожність) - Симетричні інтертипні відносини, при яких аспекти 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8 функцій Моделі А одного партнера співпадають з аспектами, відповідно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8 функцій другого партнера. Див. Таблицю інтертипних відносин. Докладніше »

Тотожний - партнер, що перебуває у Тотожних відносинах.

Точка найменшого спротиву - (ТНС). Див. Больова функція.

Третя квадра (гама) - Мала група, Квадра, до складу якої входять представники соціотипів: Логіко-інтуїтивний екстраверт - "Джек Лондон", Етико-сенсорний інтроверт - "Драйзер", Сенсорно-етичний екстраверт - "Наполеон" та Інтуїтивно-логічний інтроверт - "Бальзак". Представлені в ній аспекти: Ділова логіка Соціоніка Ділова логіка, Етика стосунків Соціоніка Етика стосунків, Інтуїція часу Соціоніка Біла інтуїція та Вольова сенсорика Соціоніка Вольова сенсорика. За своїм духом третя квадра - індивідуалістична, але динамічна та ділова, її місія полягає у критиці та реорганізації суспільної системи на прагматичних засадах. Докладніше »

Тримірна функція - (див. Мірність функції), 2 та 7 функції Моделі А. Досвід, Норма та Ситуація. Функція, що здатна обробляти інформацію за своїм аспектом з урахуванням індивідуального досвіду, соціальних норм і ситуації, що змінюється.

Турботливі - Мала група, об'єднана наявністю аспекту Сенсорика відчуттів Соціоніка Сенсорика відчуттів у блоці Его. До групи входять сенсорики першої квадри - Етико-сенсорний екстраверт - "Гюго", Сенсорно-етичний інтроверт - "Дюма", та сенсорики четвертої квадри - Логіко-сенсорний екстраверт - "Штірліц", Сенсорно-логічний інтроверт - "Габен". Докладніше »

Тутанхамон - див. Інтуїтивно-етичний інтроверт.

У

До змісту

Упертість - установка свідомості, при якій для реалізації своїх інтересів та намірів вишукуються будь-які можливі ресурси. Див. Ознаки Рейніна. Докладніше »

Ф

До змісту

Фонова функція - див. Демонстративна функція.

Функція - складова частина Моделі А.

Х

До змісту

Холмс - див. Логіко-сенсорний екстравер��.

Хранитель - див. Етико-сенсорний інтроверт.

Ц

До змісту

Цезар - див. Сенсорно-етичний екстраверт.

Центральність - те ж саме, що й Рішучість (введено В.Гуленко).

Центральні квадри - Друга та Третя квадри. Квадри, що володіють квадровою ознакою Рішучість.

Ч

До змісту

Час - 1. Четвертий якісний параметр обробки інформації функцією (див. Мірність функції). Часом володіють лише 1 та 8 функції Моделі А. Можливість оцінки (переносу) ситуації в часі, моделювання в іншому часі (не плутати з інтуїцією часу).
2. Макроаспект, який несе інформацію про час, поділяється на аспекти Можливості (Інтуїція можливостей) та Події (Інтуїція часу). Введено В.Єрмаком.

ЧЕ - скор. Чорна етика. Див. Етика емоцій.

Четверта квадра (дельта) - Мала група, Квадра, до складу якої входять представники соціотипів: Логіко-сенсорний екстраверт - "Штірліц", Етико-інтуїтивний інтроверт - "Достоєвський", Інтуїтивно-етичний екстраверт - "Гекслі" та Сенсорно-логічний інтроверт - "Габен". Представлені в ній аспекти: Ділова логіка Соціоніка Ділова логіка, Етика стосунків Соціоніка Етика стосунків, Інтуїція можливостей Соціоніка Інтуїція можливостей та Сенсорика відчуттів Соціоніка Сенсорика відчуттів. За своїм духом четверта квадра - найбільш працелюбна та чутлива до морально-етичних сторін життя людини. Вона завершує квадральний цикл доведенням реформованої системи до неперевершеності та сталості. Докладніше »

ЧІ - скор. Чорна інтуїція. Див. Інтуїція можливостей.

ЧЛ - скор. Чорна логіка. Див. Ділова логіка.

Чорна інтуїція - див. Інтуїція можливостей.

Чорна логіка - див. Ділова логіка.

Чорна сенсорика - див. Вольова сенсорика.

Чорна етика - див. Етика емоцій.

Чотиримірна функція - (див. Мірність функції), 1 та 8 функції Моделі А. Володіє мірностями Досвід, Норма, Ситуація та Час. Функція, яка здатна обробляти інформацію за своїм аспектом з урахуванням індивідуального досвіду, соціальних норм та мінливої ситуації, а також переносити оцінку ситуації в часі, робити прогноз за своїм аспектом.

Чистий тип - збалансована робота всіх функцій Моделі А у конкретної людини, відсутність Викривлення типу. Оскільки соціотип - це всього лише модель, абстрактне поняття, то абсолютно чистих типів у природі не існує.

ЧС - скор. Чорна сенсорика. Див. Вольова сенсорика.

Ш

До змісту

Штірліц - див. Логіко-сенсорний екстраверт.

До змісту

Латинський алфавіт

До змісту

E - від англ. emotion - емоція. Див. Етика емоцій.

ENFJ - див. Етико-інтуїтивний екстраверт.

ENFP - див. Інтуїтивно-етичний екстраверт.

ENTJ - див. Логіко-інтуїтивний екстраверт.

ENTP - див. Інтуїтивно-логічний екстраверт.

ESFJ - див. Етико-сенсорний екстраверт.

ESFP - див. Сенсорно-етичний екстраверт.

ESTJ - див. Логіко-сенсорний екстраверт.

ESTP - див. Сенсорно-логічний екстраверт.

F - від англ. force - сила. Див. Вольова сенсорика.

I - від англ. intuition - інтуїція. Див. Інтуїція можливостей.

INFJ - див. Етико-інтуїтивний інтроверт.

INFP - див. Інтуїтивно-етичний інтроверт.

INTJ - див. Логіко-інтуїтивний інтроверт.

INTP - див. Інтуїтивно-логічний інтроверт.

ISFJ - див. Етико-сенсорний інтроверт.

ISFP - див. Сенсорно-етичний інтроверт.

ISTJ - див. Логіко-сенсорний інтроверт.

ISTP - див. Сенсорно-логічний інтроверт.

L - від англ. logic - логіка. Див. Структурна логіка.

MBTI абревіатура - див. Маєрс-Бриггс типологія , літерне позначення типів, складається з чотирьох літер: перша літера вказує на інтроверсію або екстраверсію, друга - на сенсорику або інтуїцію, третя - логіку або етику, четверта - раціональність або ірраціональність. Символи: E (Extravert) - екстраверт, I (Introvert) - інтроверт, S (Sensor) - сенсорик, N (Intuitive) - інтуїт, T (Thinker) - логік, F(Feeler) - етик, P (Perceiver) - ірраціонал, J (Judger) - раціонал. Іноді використовується у соціоніці.

MBTI - див. Типологія Маєрс-Бриггс.

P - від англ. practice - практика. Див. Ділова логіка.

R - від англ. relation - відносини. Див. Етика стосунків.

S - від англ. sense - відчуття. Див. Сенсорика відчуттів.

Т - від англ. time - час. Див. Інтуїція часу.

До змісту

© Валерія Воробйова. Будь-яке копіювання без згадування автора та посилання (для інтернет-сайтів - гіперпосилання) на цю сторінку заборонено.
© 2022-2023 Соціоніка.інфо Адміністратор